Djaka Lodang, No. 30, 25 Desember 2021

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Srumuwus (hal. 4), Wawasan jroning Negara: SMK Mbangun desa Aweh Sumbang Surung majune Desa (hal. 5), Tosan Aji: Kawruh Padhuwungan 9hal. 6), sastra & Budaya: Seni Kudu Kreatif (hal. 7), Wiranom: Ivana Sukma Shafira Alamin (hal. 8), Pagelaran: Sopir Napaki Marga Kanggo Nggaldhi Budi (hal. 9), Pribadi Binuka: Dra. Sri Rumsari Listyorini Guru Beksa Sanggar tari Arum sari Magelang (hal. 10), Pawiyatan: SMKN 6 Yogyakarta, Minangka Centre of Execelnt, sekolah Keunggulan (hal. 12), Laporan Dhaerah: Pasbuja Kawi Merapi Sleman Minangka Tentara Kabudayan (hal. 14), Wanita & Keluwarga: dadi Ibu Kudu Kuat Fisik lan Mental (hal. 16), Kasarasan: Lingkungan Pakaryan Lan Kasarasan (hal. 17), Jagading Lelembut: Dibarengi Pocong (hal. 18), Aksara jawa (hal. 19), Pustaka jawa: primbon Lengkap lan Jejodhoan (hal. 20), Padhalangan : Rama-Sinta (12) (hal. 22), Crita Rakyat: Dumadine Keris Nagasasra (03) (hal. 24), Cerkak: Sejarah Iku Kelakon Maneh (hal. 26), Wacan Bocah: Melu Tunggu Brambang (hal. 28), Kembang Setaman (hal. 29), Macapat: Mengeti Dina Riyadi Natal (hal, 30), Tembang Dolanan: Wonten Mawar (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Akibat Lubang dalam (hal. 32), Oh Lelakon: Sing Mbecak Karo Sing Numpak Padha Le Koplak (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Dasanama: Konang (hal. 35), Sanja Desa (hal. 36), Pangupaboga (hal. 38), Sejarah: Museum Negeri Sonobudoyo (hal. 40), Pasujarahan: Ziarah Pasareyan Dr. Sulistyo Pahlawan kanggo Guru Indonesia (hal. 42), Sketsa (hal. 46), Purwakandha (hal. 49), Satleraman (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.