Djaka Lodang, No. 30, 24 Desember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (19) (hal. 2 dan 51), Mantu (hal. 4), Migrasi TV diwiwiti Rebo, 02 November 2022 (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Pangwasaning ratu tanpa tanda upama (hal. 7), Anienda Kidung Kusumastuti wis akeh prestasine (hal. 8), Spiritualitas wijaya kusuma (hal. 9), Sunariningsing, SH (Narin Suharjono) tedhak siten salah siji budaya Kawa, kang patut diuri-uri (hal. 10-11), SMA N 1 Wates kawah candra dimuka para punggawa nagara (hal. 12-13), Prosesi adat siraman Erina Gudono nggunakake sumber warih cacah pitu ‘bersejarah’ (hal. 14-15), Nglarasake karep karo sing diugemi (hal. 16), Bangle (hal. 17), Jagading lelembut: Akeh memedi (hal. 18-19), Empu keris karaton Ki Jeno Harumbrojo (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Lairipun Sri Arjunasasra (hal. 22-23), Bedhahe Madiun (hal. 05) (hal. 24-25), Crita Cekak: Cemara tuwa (hal. 26-27), Wacan bocah: Taktik jenang katul Pangeran Sambernyowo (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Lagu kuwi sarana nggugah kamanungsan! (hal. 32), Oh lelakon: luwih sumeleh (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sultan HB VII mekerake kutha Ngayogyakarta (hal. 35), Anugerah kabudayan Sleman 2022 (hal. 36-37), Upacara panggih Kaesang Pangarep lan Erina Gudono nguri-uri tradhisi kabudayan Jawa (hal. 38-39), Budaya ora kasat paningal ing Ngayogyakarta (hal. 40-41), Bathik Parang uga sinebut Bathik Kraton perlu dimangerteni filosofi lan maknane (hal. 42-43), warta ringkes (hal. 44-45), Situs Samberan durung bisa ditemtokake minangka tilas bangunan candhi (hal. 46-47), ‘Penghargaan kanggo seniman budayawan Bantul 2022 (hal. 49), Ustadz Andriyanto: sabar lan tekun wujud kunci sukses (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.