Djaka Lodang, No. 30, 23 Desember 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: Klawuning langit kesaput sunaring surya 03 (hlm. 2 dan 51), Dinasti (hlm. 4), Temon saka sensus pertanian 2023 saya wuwuhe petani gurem krana susute lahan tetanen (hlm. 5), Kawruh dhuwung (hlm. 6), Damarwulan dipun panggihi bakul sekawan (hlm.7), Bertha Nada Amelia nyecep kawruh joged marang sapa wae (hlm. 8), Nrima ing pandum (hlm. 9), Yani Saptohoedjo: hari ibu junjung dhuwur kaum wanita 9hlm. 10-11), SMP Negeri 4 Pakem sekolah berkarakter juwara (hlm. 12-13), Pagelaran ‘wayang cangkem’ lakon ‘Durna mbalela’ nguri-uri budaya Jawi dening Ki Kenci Wisnu Aji (hlm. 14-15), Bab mothahing anak (hlm. 16), Kembang sungsang (hlm. 17), Pasien gaib (hlm. 18-19), Kembang setaman (hlm. 19), Babad semangkak riwayat madege dhukuh semangkak ing Klaten Jawa tengah (hlm. 20), Nasib Panjenengan (hlm. 21), Alap-alapan Dewi Ragu 14 (hlm. 22-23), Pengapesan ajag klawu: seri mataram 05 (hlm. 24-25), Ibu, kemcana ing atiku (hlm. 26-27), Gara-gara handphone (hlm. 28) Wawasan filisofis aksara carakan sawutuhe (hlm. 29), Macapat & tembang dolanan (hlm. 30), Geguritan (hlm 31), Nonton debat capres (hlm. 32), Durung pantes nyanding (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Bangunan Kotagede seni lan prasasti (hlm. 35), Nostalgia kumpul cakanca kafenta ’81 (UPN Veteran) Yogyakarta (hlm. 36-37), Riyanto, RDK Launching paguyuban SPKJ Gumyak, Grengseng, Regeng (hlm. 38-39), Sastra ana ing Karaton Ngayogyakarta Hadningrat (01)(hlm. 40-41), Ambal warsa Pasbuja kawi Merapi ka-5 dibarengi mbabar buku saka anggota (hlm. 42-43), Kirab gunungan HUT ka-77 Kalurahan Trimulyo (hlm. 44), Aktivis HAM internasional ‘kunjungi’ PWI DIY keliling donya ‘bersepeda’ gawa pesen damai (hlm. 45), Saka lokasi sawetara ing tlatar, desa Krogowanan Candhi Lumbung dipindhah menyang desa Sengi (hlm. 46-47), Pratiwi ilang (hlm. 48), El fatih Haidzir Ridlo juwara nasional matematika (hlm. 49), Angga Maulana bebara kanggo nggayuh cita-cita dadi penyiar (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.