Djaka Lodang, No. 29, 18 Desember 2021

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Guru ing Dhaerah 3T (hal. 4), Angger-Angger Sapu Jagad Perlu Dibecikake Maneh (hal. 5), Kawruh Padhuwungan (hal. 6), Tembung Sing Ora Mapan (hal. 7), Fithri Kurniawati Seniman Putri Multitalenta (hal. 8), Gamelan Tumrap Wong Jawa (hal. 9), Nyi Anik Dianawati, S.Sn. Pesinden Mudha Saka Klaten (hal. 10-11), SMP Negeri 2 Ngaglik Tumuju Sekolah Adiwiyata 2021 (hal. 12-13), Balkondes Magelang Ngrumbakake Ekonomi Rakyat (hal. 14), Buto-Butoan (hal 15), 5 Perkara Sadurunge Gawe Surat wasiat (hal. 16), Chest Pain Utawa Nyeri Jroning Dhadha (hal. 17), Jagading Lelembut Arwahe Tilik (hal. 18), Wayang kulit Purwa (hal. 20), Padhalangan (hal. 22-23), Dumadine Keris Kyai Nagasasra (hal. 24-25), Cerkak; Sirine ing Tengah Wengi (hal. 26-27), Wacan Bocah: Wis Ora Gampang Nyalahake Liyan (hal. 28), Macapat (hal. 30), Banymasan: Rika Sih Kepriwe, Kang? Huulaah..(hal. 32), Oh Lelakon: Mbididaya Kulawarga Wutuh (hal. 33), Baung (hal. 35), Grudug Wayang#2 Nyebar Toleransi Jaga Kebhinekaan Negeri (hal. 36-37), Liding lakon ‘Salya Begal’ Urip Kudu Pasrah Sumarah Marang gusti Allah SWT (hal. 38-39), Gelar Kereta Kencana Spektakuler kuwalitas Ngapalake Naskah (hal. 40-41), Pakasa Keboarema Malang Raya Adat budaya Jawa Wajib Lestari (hal. 42-43), Pesisir Ngrumput swargane Kemah ing gunung Kidul (hal. 46-47), Puranti Wiji Rahayu Nulis Basa jawa iku Nyenengake (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.