Djaka Lodang, No. 29, 17 Desember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (18) (hal. 2 dan 51), Dina ibu (hal. 4), Masarakat adil makmur Desember 2022 pemerintah blanja gedhen-gedhenan (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Omah tumrap wong Jawa (hal. 7), Nadhif Aulia siswi SMPN 1 Imogiri sugih prestasi (hal. 8), Sabar ing pacobaning urip (hal. 9), Siti Marwiyah, S.IP. Pustakawan MAN 1 Yogya Nyandhang Prestasi Nasional (hal. 10-11), Mahasiswa FIB UGM Kuliyah Lapanga ing Djaka Lodang Sanja ‘Dapur’ Medhia Basa Jawa Paling Tuwa ing Jogja (hal. 12-13), Erina Gudono nindakake gladhi adat Jawa kawiwitan adang sepisanan tumeka langkahan (hal. 14-15), Dalem Jayadipuran seksi Kongres Perempuan Indonesia kapisan (hal. 16), Beluntas (hal. 17), Jagading lelembut: Gembung tanpa sirah (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Prof. Dr. Marsono, S.U. Pendhidhik sejati (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Lairipun Sri Arjunasasra (10) (hal. 22-23), Crita rakyat: bedhadhe Madiun (04) (hal. 24-25), Aja wedi gagal aja ngloro (hal. 26-27), Wacan bocah: Putri Delima lan kaca pengilone (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Ambal warsa kaping 192 Kabupaten Purbalingga (hal. 32), Oh Lelakon: Menang ora kondhang kalah wirang (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sultan HB VI Mundhut Kereta ‘Kyai Garudha Yaksa’ (hal. 35), Posyandu kunci II Golo nampa predikat pakarti I (hal. 36-37), Sop empal Bu Warno (hal. 38-39), Ragam hias ing saka bangsal-bangsal Karaton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Wanita kuwat, pejuawang kanggo Djaka Lodang (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44-45), Liputan (hal. 46-47), Ratna Monica saka dhangdhut-campursari menyang pamggung Kethoprak (hal. 49), Niken Meilani S.Si.T., S.Pd., M.Kes: Ibu kudu bisa dadi patuladhan putra-putrane (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.