Djaka Lodang, No. 29, 16 Desember 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: Klawuning langit kesaput sunaring surya 02 (hlm. 2 dan 51), Bal-balan U-17 (hlm. 4), Wacana pilpres satu putaran? Kalah-menang iku resiko demokrasi (hlm. 5), kawruh dhuwung (hlm. 6), Damarwulan dipun panggihi bakul sekawan (hlm. 7), Ilona Zahwatul Khanza orator cilik saka gunung (hlm. 8), Lagu dhaerah ilang kuncarane (hlm. 9), Drs. Sunu Raharjo mekaring budhaya lestarining praja kalurahan Girimulyo (hlm. 10-11), SMA Negeri 1 Sentolo (hlm. 12-13), Simbah Kyai Pahing mubaligh kawentar ing tlatah tembarak, Temanggung (hlm. 14-15), Kabeh Kanggo anak (hlm. 16), Kembang sepatu (hlm. 17), Pocongan ing ngisor pemeyan (hlm. 18), Kembang setaman (hlm. 19), Ramalan Jayabaya sambung tepunge karo abad 21 (hlm. 20). Nasib panjenengan (hlm. 21), Pdhalangan: Alap-alapan Dewi Ragu 13 (hlm. 22-23), Seri Mataram: Siluman Ajag Klawu 04 (hlm. 24-25), Crita cekak: gathutkaca kendhaga (hlm. 26-27), Lelakone Lik Parjo (hm. 28), Aksara Jawa: Wawasan filisofis aksara carakan sawutuhe (hlm. 29), Macapat 9hlm. 30), Geguritan (hlm. 31), “Rak seneng aku karo buku elektronik” (hlm. 32), Aja melik barang kang melok (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Bangunan Kotagede seni lan larasati (hlm. 35), Ambal warsa kaping-92 paguyuban abdi dalem Kraton Surakarta paring kekancingan lan gelar seni (hlm. 36-37), Soimah Pancawati ngadani acara haul leluhur (hlm. 38-39), Arsitektur sarta tata ruang kraton 04 (hlm. 40-41), Gelar karya pagelaran dhalang cilik niti laku kabudayan Jawa minangka jati dhirining bangsa (hlm. 42-43), Gebyar olah raga pendidikan 2023 bergerak untuk prestasi (hlm. 44), Pagelaran kethoprak SMKN 1 Pundong jupuk lakon ‘Jaka Bodho-Jaka Wasis’ (hlm. 45), Bathik Nastiti kupiyane Dwi Lestari melu nggemeni kagunan bathik (hlm. 46-47), Pratiwi ilang (hlm. 48), Sulistyorini tresnane marang seni nyawiji ati (hlm. 49), Bima Muslih Wicaksana pengin nglestarikake kesenian Jawa ing era milenial (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.