Minggon basa Jawa Djaka Lodang edisi kali ini memuat beragam informasi. Intoleransi kaum terdidik: mayoritas larangan papan ngibadah (hal. 5). Revolusi musim semi: nular menyangIran, Irak, lan lebaran (hal. 6). Andini Septa Almira: kepengin dadi koreografer (hal. 7). Nazarra Syafia Hendratmo: juwara ‘fashion show’ perduli sampah (hal. 26). Veronica Endang Wahyuni, S.Pd., M.Pd.: pinter manpangatke wektu (hal. 30). Tradhisi merti desa ing Sendangagung: memetri leluhur Ki Tunggul Wulung (hal. 32). Malioboro Classical Jogja: mandhegani reresik Selokan Mataram (hal. 36). Sukatno: mlebu Muri gara-gara sate landhak (hal. 38). Saparan Bekakak Gamping mlaku gumyak (hal. 40). Umbul Brondong: bakal dibangun Kayedene Umbul Ponggok (hal. 42). Wit leses: sadurunge nenepi padha kungkum (hal. 46). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.