Djaka Lodang, No. 28, 9 Desember 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: Klawuning langit kesaput sunaring surya 01 (hlm. 2 dan 51),  Guru (hlm. 4), Antarane bayar lan opah kabeh jaluk mundhak kanggo nututi reregan (hlm. 5), Tosan Aji: Kawruh Dhuwung (hlm. 6), Sastra & Budaya: Damarwulan dipun pilara Raden Layang Seta Layang Kumitir (hlm. 7), Diky Pringgo Yuono kepingin kawula mudha tresna budaya (hlm. 8), Pagelaran: Sinawung resmining idung (hlm. 9), Drs. H. Supardal mujudake ngleri amanah (hlm. 10-11), SD Negeri I Karangsari nengenake pendhidhikan budi pekerti (hlm. 12-13), Laporan Dhaerah: Lakon ‘Salya Begal’ makna critane, urip kudu pasrah sumarah marang Gusti Allah SWT (hlm. 14-15), Wanita lan Keluwarga: Aja kemrungsung (hlm. 16), Herbal: Kembang Pulu (hlm. 17), Jagading lelembut: Kangslupan lelembut (hlm. 18-19), Kembang setaman (hlm. 19), Pustaka Jawa: Serat Cemporet pitutur marang generasi wiranom (hlm. 20), Nasib Panjenengan (hlm. 21), Padhalangan: Alap-alapan Dewi Ragu 12 (hlm. 22-23), Crita Rakyat: Seri Mataram: Siluman Ajag Klawu 03 (hlm. 24-25), Crita Cekak: Tempo Gelato ngangeni (hlm. 26-27), Wacan bocah: Mlathi kembang putih (hlm. 28), Aksara Jawa: nalusur wawasan filosofis carakan sawutuhe (hlm. 29), Macapat (hlm. 30), Geguritan (hlm. 31), Banyumasan: Belah duren (hlm. 32), Oh lelakon: Pungkasane ditinggal lungo (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Napak tilas: Bangunan Kotagede seni lan prasasti (hlm. 35), Tradhisi: Ganti bergada jaga ing Kadipaten Pakualaman dadi unggulan Wisata Yogyakarta (hlm. 36), Liputan: Ambal warsa kaping-55 UKJGS gelar pitung gagrak musik gamelan (hlm. 38-39), Kraton: Arsitektur sarta tata ruang kraton 03 (hlm. 40-41), Sugiyono, S.E merti dhukuh Pancuran gayeng lan regeng (hlm. 42-43), Warta ringkas (hlm. 44-45), Wisata: Tlaga Sarangan yen disawang ngedhem pikiran (hlm. 46-47), Pratiwi ilang (hlm. 48), Panggung: Noviyanti Alfitri bintang panggung mudha (hlm. 49), Mohamad Ulin Nurul Yahya, S.Sn dadi lantaran suksesing bocah (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.