Djaka Lodang, No. 28, 10 Desember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (17) (hal. 2 dan 51), Cianjur (hal. 4), Rame-rame nindakake PHK penganggur milenia kurang ketarik tetanen (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Historigrafi Jawa lan pendhidhikan nasionalisme (hal. 7), Mustika Madu Lestari prigel beksa lan olah seni (hal. 8), Olah rasa sajroning rasa (hal. 9), Agus Sudarmanto, S.Pd.T (Aziz Dharmansyah) guru SMK kang jiwa senine manjila (hal. 10-11), SD Negeri 4 Wates saiyeg saeka kapti ambangun prestasi (hal. 12-13), Pameran Tosan Aji Magetan Joyo Jayaning Nuswantoro Kanggo ‘Kejayaan’ Bangsa (hal. 14-15), Manpangatake lingkungan alam (hal. 16), Bayem eri (hal. 17), Dudu iwak sing sabaene (hal. 18-19), Sejarah kampung langenastran-Langenarjan (hal. 20), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (09) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Bedhahe Madiun (03) (hal. 24-25), Crita Cekak: Kepethuk neng protelon Bawen (hal. 26-27), Cingkir gempil (hal. 28-29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Ngonten Uji Nyali (hal. 32), Anakku sejatine darah daginge ‘bapakku’ (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sultan HB IV lan V Kawisuda Sultan Yuswa Timur (hal. 35), Lakon ‘Salya Begal’ liding crita, urip kudu pasrah sumarah marang Gusti Allah SWT (hal. 36-37), Pospenas IX ing Surakarta kontingen Ponpes Sunan Pandanaran juwara III hadrah putri (hal. 38-39), Weangunan ing sakidule kedhaton (hal. 40-41), Festival kethoprak pelajar (FKP) 2022 digelar dening Dewan Kesenian Klaten (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), Keris jaman kuna cacah 300 ing pameran tosan aji pelajar lan milenial ‘antusias’ marang warisan budaya (hal. 46-47), Senteg pisan anigasi tanggal siji wus purnama (hal. 49), Siti Indarwati, S.IP. pustakawan lan pegiat literasi kang ‘berprestasi’ (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.