Djaka Lodang: No. 27 4 Desember 2021

Menampilkan beberapa informasi diantaranya: Hari guru: Guru enom dadi nurpacundhaka (hal. 5), Keris minangka kagungan (hal. 6), Wayang asli saking tanah Jawa? (hal. 7), Ngelmu nitik kewan (hal. 8), Kethoprak lan pendidikan karakter (hal. 9), Sikap Dhisiplin kanggo nyengkuyung prestasi (hal. 10), SMP Negeri 1 Ngluwar uji coba piwulangan tatap muka (hal. 12), mathok bambu runcing kanggo ngrumati pejoeang ’45 (hal. 14), Hobby nenandur lan pigunane (hal. 16), Manungsa bisa duwe umur 100 taun merga duwe asam empedhu sekunder (hal. 17), Fera Yana Putri: pengin kawula mudha kreatif (hal. 20), Kinjeng edom (hal. 35), Festifal sastra Yogyakarta 2021 (hal. 36), Pentas Kembang Adas: Gelar drama Basa jawa doa lintas agama (hal. 38), World wayang Way Borobudur: kapungkasi kanthi ritual “ngiwak’ ing kali sileng (hal. 40), Temu kangen alumni SMPN Sanden 1973 ngraketake paseduluran (hal. 42), The Lost World Castle: Donya kang ilang (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.