Djaka Lodang, No. 27, 3 Desember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (16) (hal. 2 dan 51), Piala dunia (hal. 4), Indonesia minangka warga donya taun 2015 cacah warga donya ana 8 milyar (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Wangsalan: panganggening wangsalan ing sekar tengahan saha sekar ageng (hal. 7), Aradhana Rahadi Adrianto pikirane amba lan atine Jawa (hal. 8), Budaya spiritual (hal. 9), Eni Setyowati waranggana sing prigel nembang campur sari (hal. 10-11), SD Tumbuh nyimpen sejarah dawa (hal. 12-13), Festival rintisan desa budaya tahun 2022 (hal. 14-15), Purnane lagu dolanan anak (hal. 16), Brambang sabrang (hal. 17), Jagading lelembut: Ula welang ing Kalongan (hal. 18-19), Wohing kabecikan diwiwiti saka kaluwarga (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (hal. 22-23), Crita Rakyat: Bedhahe Madiun (hal. 24-25), Crita Cekak: Dhahar Suket (hal. 26-27), Wacan bocah: tapak-tapak bekti marang negeri (hal. 28-29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Donga nggo sedulur Cianjur (hal. 32), Oh lelakon: Apa isih tekan umurku (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: geger spei (hal. 35), Sri Sultan Hamengku Buwono X pesen kontingen siwo PWI DIY ing Porwanas XIII (hal. 36-37), Netepake ‘Duta Baca’ 2022 Kabupaten Gunungkidul  (hal. 38-39), Kedhaton (hal. 40-41), Kongres kebudayan Jawa (KKJ) III budaya Jawa anjayeng bawana (hal. 42-43), Gelar potensi kalurahan budaya 2022 (hal. 44), Nulis Kegiayatan migunani (hal. 45), “Gerbang Pleret” gerbang wisata ing Bantul (hal. 46-47), Purwanti Seniwati otodidak sing mumpuni (hal. 49), Pangaji-aji Aga Khan Music Award 2022 kanggo DR. Peni Candra Rini (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.