Djaka Lodang, No. 27, 2 Desember 2023

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Crita sambung: Adhang-adhang (hal. 2). Sumruwus: Netral (hal. 4). Wawasan jroning negara: Netralitas sajrone pemilu (hal. 5). Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6). Sastra & budaya: Sowanipun Raden Damarwulan (hal. 7). Wiranom: Vincentia Cindy Larasati peduli budaya Jawa (hal. 8). Pagelaran: Pitulunganing Gusti (hal. 9). Pribadi binuka: Ki Murwanto, sabar bakal metik hasil (hal. 10). Pawiyatan: SMA Negeri 1 Wonosari darbe pojok musik (hal. 12). Laporan dhaerah: Merti Dhusun Tingal Kulon Desa Wanureja (hal. 14). Wanita & keluwarga: Wang tua kok “geng-gengan” (hal. 16). Herbal: Kembang Teleng (hal. 17). Jagading lelembut: Wit joho nyalawadi (hal. 18). Pustaka Jawa: Damarwulan tokoh legendaris sajrone serat Damarwulan (hal. 20). Padhalangan: Alap-alapan Dewi Ragu (hal. 22). Cerita rakyat: Samya Lelangen Asmara (hal. 24). Cerkak: Warung karambol (hal. 26). Wayang bocah: Bapakku (hal. 28). Aksara Jawa (hal. 29). Macapat: Tema hari guru nasional 2023 (hal. 30). Tembang dolanan: Kulinakna (hal. 30). Geguritan (hal. 31). Semarangan: Numpak peswat ndaaaa (hal. 32). Oh lelakon: Ing ngendi rasa bektimu (hal. 33). Pengalamanku: Reuni pramuka; Wedi disate warga (hal. 34). Napak tilas: Bangunan Kotagede (hal. 35). Tradhisi: Wilujengan nagari Mahesa Lawung (hal. 36). Kuliner legendaris: Tenongan dadi ikon Trubus Cake & Bakery (hal. 38). Kraton: Arsitektur sarta tata ruang Kraton (hal. 40). Liputan: Zainuri Kalurahan mandhiri budhaya (hal. 42). Liputan: Perguruan Tamansiswa, mapag hari guru nasional kanthi kegiatan (hal. 44). Liputan: Arif Budi Santoso, A.Md.: Merti Desa Kalurahan Jatisarono (hal. 46). Panggung: Ki Sunarno Aji Prabowo ndhalange nganti tekan njaban Jawa (hal. 49). Fitri Dian Kurniati ilmuwan kang mumpuni (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.