Djaka Lodang, No. 26, 26 Nopember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (14) (hal. 2 dan 51), G20 (hal. 4), Merteni desa sapinggire alas kanggo mujudake “Pembangunan Berkelanjutan” (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Candra Petha ing Plengkung Gadhing Sengkalan Memet dwi Naga Rasa Tunggal (1682) (hal. 7), Diana Evita Rahmawati: Budaya Jawa Patut Kanggo Gondhelan Urip (hal. 8), Nggendhingake Gamelan (hal. 9), Enti Wahyuningtyas wanita kanthi maneka bakat seni mumpuni (hal. 10-11), SMP Negeri 1 Pleret Sekolah idaman (hal. 12-13), World Wayang Way Borobudur 2022 mengeti lan mahargya hari wayang nasional (hal. 14-15), Wigatine ruwang keluwarga (hal. 16), Brobos kebo (hal. 17), Jagading lelmbut: Wewe ing pinggir kuburan (hal. 18-19), ‘5W 1H: Pandemi Covid-19’ (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan (Lairipun Sri Arjunasasra (hal. 22-23), Crita Rakyat: Bedhahe Madiun (01)(hal. 24-25), Crita Cekak: Garising Pesthi (hal. 26-27), Wacan Bocah: Ciblon (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Gerabah: seni unsur alam (hal. 32), Rasaku tanpa tepi (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Hadeging Nagari Dalem (hal. 35), Kirab Budaya Kalurahan Canden, Bantul (hal. 36-37), Handayani warung brongkos legendaris (hal. 38-39), Kedhaton (hal. 40-41), Kegiatan sajroning ‘Bulan Bahasa’ ing SDN Kwangen Semanu (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Watu ngelak lan legendane (hal. 46-47), Biyung iku lantaranira tumitah ing donya (hal. 49), Praheskoro Atmojo, S.S., M.Pd dhosen musik kang tresna budaya Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.