Djaka Lodang, No. 26, 25 Nopember 2023

Beragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Crita sambung: Adhang-adhang (hal. 2). Sumruwus: Tol Yogya (hal. 4). Wawasan jroning negara: Nalika akeh menteri korupsi (hal. 5). Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6). Sastra & budaya: Ajar Srenggara Manik lan Damarwulan (hal. 7). Wiranom: Theresia Citra Arty Amavista Pandu Koreografer cilik (hal. 8). Pagelaran: Nyukupi kabutuhan dudu kekarepan (hal. 9). Pribadi binuka: Tantilia Putri Subandrityo: busana nusantara minangka pusaka leluhur (hal. 10). Pawiyatan: SMA Negeri Girimulyo tembayatan kalayan Yonif 403 (hal. 12). Laporan dhaerah: Reca Mbah Belet isih duwe kekuwatan magis (hal. 14). Wanita & keluwarga: Anak dudu mesin ATM (hal. 16). Herbal: Kemangi (hal. 17). Jagading lelembut: Tikus oh tikus (hal. 18). Pustaka Jawa: Koleksi Wayang saka Wayang Purwa tekan Wayang Beber (hal. 20). Padhalangan: Alap-alapan Dewi Ragu (hal. 22). Cerita rakyat: Samya Lelangen Asmara (hal. 24). Cerkak: Lindu ana ing ati (hal. 26). Wayang bocah: Gemblung (hal. 28). Aksara Jawa (hal. 29). Macapat: wulan pengetan (hal. 30). Tembang dolanan: Yo dha gawe rabuk (hal. 30). Geguritan (hal. 31). Banyumasan: Dhela maning milih Presiden (hal. 32). Oh lelakon: Rekasa kuwi ora salawase (hal. 33). Pengalamanku: Wong edan; Keluwen marai kelalen (hal. 34). Napak tilas: Bangunan Kotagede (hal. 35). Liputan: Festival Kampung Srawung, nyawijikake masarakat (hal. 36). Liputan: TK Bumi Warta nggelar lomba mewarnai (hal. 38). Kraton: Arsitektur sarta tata ruang Kraton (hal. 40). Liputan: TBN XXIX Imbasadi 2023 UGM borong juwara (hal. 42). Liputan: Welinge sastrawan Imam Budhi Santosa (hal. 44). Heritage: Kreteg dhuwet (hal. 49). Panggung: Anies Tresnowati seniwati mumpuni (hal. 49). Satleraman: Heri Mayong durung bisa sisi wae wis melu teater (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.