Djaka Lodang, No. 25, 19 Nopember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (14) (hal. 2 dan 51), Awake Dewe (hal. 4), Bus listrik Merah Putih kanggo ngladeni tamu sajrone KTT G20 9hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Panganggening wangsalan salebete sekar tengahan saha sekar ageng (hal. 7), Kidhung Narheswari Asrori trubus seniman kang manjila (hal. 8), Mbangun kawicaksanan (hal. 9), Sukamto : Upacara adat baritan, nglestareake budhaya luhur (hal. 10-11), SD Negeri Bondalem sekolah berprestasi sepak takraw (hal. 12-13), Paguyuban kawula Mataram paring dana kanggo memangun situs R. Bondan Kejawen (hal. 14-15), Nyonto cara uripe wong sugih (hal. 16), Cengger pitik (hal. 17), Jagading lelembut: Gendruwo brahi golek jodho (hal. 18), Kembang setaman (hal. 19), Tintingan buku: Jelajah budaya di Magelang Raya (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (hal. 22-23), Cerita Rakyat: Majapahit (07) (hal. 24-25), Crita cekak: kesurupan (hal. 26-27), Wacan bocah: saka njajal dadi kulina (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Resesi? Ndak Tenan? (hal. 32), Oh Lelakon: Kena godha (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas; Prajanjen Giyanti (hal. 35), Liputan: Deklarasi Milenial Berbudaya lan Berdaya disekseni Para Tokoh Uga Lintas Iman (hal. 36-37), Liputan: Dispussip Kabupaten Gunungkidul Gelar ‘Pemilihan Duta Baca’ Gunungkidul Taun 2022 (hal. 38-39), Tatarakit wewangunan ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Para pelaku budaya kaparingan ‘Anugerak Kabudayan’ saka Gubernur DIY (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Desa wisata Mina Padi Cibuk Benteng Pangan Rakyat (hal. 46-47), Warsiyo: kethoprak wis balung sungsum (hal. 49), Ibu Sumarsih: Separo napasku kanggo seni (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.