Djaka Lodang, No. 24, 12 Nopember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (13) (hal. 2 dan 51), Musibah (hal. 4), Gagal ginjal akut misterius: BPOM nglarang sawetara obat watuk-demam sirup (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Isbat: golekana tapaking kuntul nglayang (hal. 7), Rafael Raga Budi Panuntun aktor terbaik uga duta seni kang sarwa mumpuni (hal. 8), Pituduh kamulyanging Gusti (hal. 9), Mbah Lurah Suroto Glagaharjo Nyawiji (hal. 10-11), SMPN 3 salah siji sekolah perjuangan (hal. 12-13), Grup kethoprak Suryo Budoyo senajan umure 54 taun nanging isih kiprah (hal. 14-15), Lunture unggah ungguh tumrap para mudha (hal. 16), Cecenet (hal. 17), Jagading lelembut: wedang ronde (hal. 18), Kembang setaman (hal. 19), Jejak pemerintahan Kabupaten Magelang (hal. 20), Nasib panjenenga (hal. 21), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (hal. 22-23), Crita rakyat: Majapahit (06) (hal. 24-25), Crita Cekak: Pulung kesrimpung (hal. 26-27), Wacan bocah: Crah agawe bubrah (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Siaga bencana (hal. 32), Oh Lelakon: Srintil ora gelem ngladeni Barjo (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Mula bukane pusaka ‘Kanjeng Kyai Pamuk’ (hal. 35), Kirab Bakpia Day dadi ajang silaturahmi antar RW lan warga (hal. 36-37), Wasiran nekuni tukang sepatu sing aweh pemetu (hal. 38-39), Pawiyatan ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Kegiyatan Rumah Virus Literai (RVL) Ilmu Kepenulisan Kudu Diasah lan ditambah (hal. 42-43), Pondok seni & budaya Boediardjo Borobudur nggelar lakon ‘wijining katresnan’ (hal. 44), Parade HW sa DIY (hal. 45), Kirab Lurub Hinggil Eyang Sentono kegiyatan ritual religi lelandhesan budaya (hal. 46-47), Wong kang weruh ing tata iku tegese bisa ngrasakake basa (hal. 49), Miyadiyana: jabatan iku amanah (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.