Djaka Lodang No. 24 11 Nopember 2023

Menyajikan beberapa informasi diantaranya: Srumuwus: Dhahar siang (hal. 4), Wawasan jroning negara: Cacar monyet mecungul (hal. 5), Tosan aji: Kawruh duwung (hal. 6), Sastra & budaya: Pasewakan Jawi (hal. 7), Wiranom: Erlin Ayuning Tyas seni dalane prestasi (hal. 8), Pagelaran: Aja ngilangake kabudayan kang luhur (hal. 9), Pribadi binuka: RA Tri Wusono pametri budaya Jawi (hal. 10), Pawiyatan: SMP Negeri 1 Wonosari kena prabawa perang kamardikan (hal. 12), Laporan daerah: Museum Kamar Pengabdian P. Diponegoro (hal. 14), Wanita & keluarga: Apa anane wae (hal. 16), Herbal: Kembang Merak (hal. 17), Jagading lelembut (hal. Kenalan karo peri kamar hotel (hal. 18), Pustka jawa: Adiparwa crita wayang kang angelawa (hal. 20), Padhalangan: Alap alap Dewi Ragu (hal. 22), Citra rakyat: Savitri (hal. 24),Cerkak: Jodho (hal. 26), Wacan bocah: Kiper ampuh (hal. 28),  Aksara Jawa (hal. 29), Macapat: Milih pemimpin (hal. 30), Tembang dolanan: Nusantara adil (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Gunung Slamet (hal. 32), Oh lelakon: Ngendi rasa bektimu (hal. 33), Pengalamanku: Gara-gara telolet, Oh, pertalite (hal. 34), Napak tilas : Sejarah Kotagede (hal. 35), Tradisi: Merti dusun Kiyaran ngarak jodhang kang dikawal kethek putih (hal. 36), Liputan: ganjuran papan pengetan HPS 2023 (hal. 38), Kraton: Upacara wigati ana ing kraton Ngayogyakarto Hadiningrat (hal. 40), Liputan: Merti dusun Padhukuhan Ganjuran Caturharjo (hal. 42), Liputan: Sumbu filosofi minangka cagar budaya (hal. 44), Wisata: Rawa Gembongan wisata alam in Temanggung (hal. 46), Panggung: Sujendro  ketua paguyupan seniman kethoprak lan dagelan Kab, Kulonprogo (hal. 49), Satleraman: Tieka Pratyaningrum, S. Pd guru kang uga pametri budaya (hal. 50). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.