Djaka Lodang, No. 23, 5 Nopember 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (12) (hal. 2 dan 51), Banjir (hal. 4), Plus-Minus Kendharaan Listrik Kahanan Anyar Sing Ora bIsa Ditampik (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Bagong Transformasi Wayang Kulit Gaya Ki Seno Nugroho (hal. 7), Hapsari Teta Raharja: Yen Kapingin Kasil Kudu Fokus (hal. 8), Mbabar Cangkir (hal. 9), Kurnia Sari, S.Kep, NS Tenaga Kesehatan, Sing Peduli Karo Kabudayan Jawa (hal. 10-11), Siswi SDIT Cendekia Bantul Sasab Alih Aksara Jawa (hal. 12-13), Muludan ing Desa Sumurarum ‘Grebeg Gunungan Lentheng Agung’ (hal. 14-15), Cepet Lalen (hal 16), Ceplukan (hal. 17), Jagading Lelembut: Kuburane Mbah Din Renten Amblong (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Nyinau Tembang Jawa Kanggo Bocah (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (hal. 22-23), Crita Rakyat: Majapahit (05) (hal. 24-25), Cerita Cekak: Puspita (hal. 26-27), Wacan Bocah: Magang Kerja : 28), Aksara Jawa: Raden Panji Inu Kertapati Saha Raden Panji Semirang (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Kudu Slametan Model Kepiye Jal? (hal. 32), Oh Lelakon: Lelakone Painem (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Saka Kabanaran, Wiwitane Jumeneng Nata (hal. 35), “Ratu Adil” Kanggo Mangayubagya HUT lan Dilantike Gubernur/Wagub DI Yogyakarta (hal. 36-37), Soto Triwindu Solo Kaldhu Sapine Gurih Dadi Klangenane Jokowi (hal. 38-39), Sengkalan ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Festival Bregada rakyat DIY Bali kagelar Secara Langsung (hal. 42-43), Temu Kangen Ing Civita Ngronce Crita Endah Milangoni (hal. 44-45), Wisata Puncak Saka Nanggulan Kulonprogo (hal. 46-47), Serial Aria Jati (hal. 48), Dr. Purwadi, S.S., M. Hum Dhosen Wegig nripta Tembang Uga Dhalang (hal. 49), Sunarso, S.Sn Guru Seni Budaya Uga Pengendhang Kondhang (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.