Djaka Lodang no. 23 4 November 2023

Pada edisi kali ini menampilkan beberapa artikel yaitu: Sumruwus: Gibran (hal. 4), Wawasan jroning negara (hal. 5), Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & budaya” Langedriyan mandraswara babon saing KGPAA MN VII (hal. 7), Wiranom: Bryan ramadhan putra atlet renang nasional (hal. 8), pagelaran: Kere munggah bale (hal. 9), Pribadi binuka: Tri Yulyanti Lestari guru beksa ing Pedhapa Taman Siswa (hal. 10), Pawiyatan: SMP Negeri 1 Samigaluh sekolah monjo ing perenging menoreh (hal. 12), Laporan daerah: Pameran lukisan ing Limanji Art House (hal. 14), Wanita  & keluarga: Adil ora kudu padha (hal. 16), Herbal: Kemarogan (hal. 17), Jagading lelembut: Dhemite pingin boneka berbie (hal. 18), Pustaka Jawa: Adiparwa bagean sapisan Mahabarata (hal. 20), Padhalangan: Alap-alap Dewi Rangu (hal. 22), Cerita rakyat: Savitri (hal. 24), Cerkak: jupuk wisa (hal. 26),Wacan bocah: Sinau sabar (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat: Mengeti Sumpah Pemuda (hal. 30), Tembang dolana: E, e lakune  (hal. 30), geguritan (hal. 31), Semarangan: Dialek marai ngekek (hal. 32), Oh lelakon: Aku dudu pawuhan (hal. 33), Pengalamanku: Jlungup ajur, Suketmas (hal. 34), Napak tilas: Sejarah Kotagede (hal. 35), Tradisi: Kirab budaya merti kalurahan Pakembinangun 2023 (hal. 36), Legendaris: Wedang kacangkapuran Semarang wis ana wiwit 1960 (hal. 38), Kraton: Upacara wigati ana ing karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40), Liputan: Pasar lawa mataram ngugah sepi sarana ngudi rejeki (hal. 42), Warta ringkes (hal. 44), Liputan: Pengusaha bakpia, ngandani festival bakpia day #11 (hal. 46), Panggung: Tatin Lestari Handayani sengit ndulit (hal. 49), Satlereman: Nanang K Sekti kepenginmasarakate sadhar budaya (hal. 50). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.