Djaka Lodang, No. 22, 30 Oktober 2021

Beragam informasi tersaji pada edisi kali ini. PON XX 2021 Papua (hal. 4). Dedagangan Areng Watu: Indonesia klebu negara sugih areng watu (hal. 5). Pilpres Filipina 2022: Keluwarga Marcos mecungul maneh (hal. 6). Uripe Menungsa iki Sanepane Layangan (hal. 7). Serat Centhini Minangka Sastra Dunia (hal. 8). Made Dyah Agustina: Lumantar “Inem Jalan-jalan” nyebarake kabecikan (hal. 10). Tim Lomba Sekolah Sleman Nbiji SD Negeri Godean 1 (hal. 12). Jamasan topeng Lengger: Merti Dhusun Kledung Kulon Desa Sutopati, Kajoran, Magelang (hal. 14). Tokoh-tokoh Wayang Kurawa Ngandhut Misteri (hal. 20). Napak Tilas Dalan Sepur (1): Stasiun Tugu-Ngabean-Dongkelan (hal. 36). Yuni Kurniawan, Kasil Usaha Wedhus PE (hal. 38). Kutha Surabaya Jaman Kuna: Dalem Kadipaten pinager bata mubeng (hal. 40). Babad Tutur Bhumidirja Ndhudhah Sejarah Sultan Agung (hal. 42). Destinasi Wisata De Tjolomadoe: Ngrawuhi budaya nggiling tebu sinambi nikmati kopi (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.