Djaka Lodang, No. 22, 29 Oktober 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (11) (hal. 2 dan 51), Sumpah pemuda (hal. 4), Ngadhepi mangsa rendheng ngemunah banyu iku ora gampang (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Merdeni macapat (hal. 7), Choni Atissyahro siswa SMA N 1 Wates kang wasis sesorah (hal. 8), Jaka merdika (hal. 9), Drs. Kaharudin Noor kepengin mujudake masarakat Jagalan dejahtera, agamis lan berbudaya (hal. 10-11), 60 mahasiswa UGM nampa beasiswa saka PT Freeport Indonesia (hal. 12-13), Festival limang gunung XXI-2022 ‘Lima gunung award – 2022 kanggo Yenny Wahid’ (hal. 14-15), Nanemake kabecikan (hal. 16), Cekur (hal. 17), Jagading lelembut: Maejan gedheg-gedheg kijinge hoyag (hal. 18-19), Kursus pranatacara ing kampung bahasa (hal. 20), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (hal. 22-23), Majapahit (04) (hal. 24-25), Crita Cekak: pendadaran 2021 (hal. 26-27), Kerogen (hal. 28), Aksara Jawa: Raden Panji Inu Kertapati lan Dewi Galuh Candra Kirana (hal. 29), Macapat: Soempah pemoeda ambal warsa (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Rendheng (hal. 32), Oh Lelakon: Bojone njaluk duwe bojo maneh (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: P. Mangkubumi malakramekake putrine (hal. 35), Pelantikan Gubernus lan Wakil Gubernur DIY (hal. 36-37), Mbah Wanto ngobrol perkara iman, murih sucining ati (hal. 38-39), Reroncening upacara sekaten 5-11 Mulud 1956 Jawa (hal. 40-41), Desa wisata jamu Kiringan Bantul disengkuyung dadi destinasi wisata kesehatan (hal. 42-43), Tanggap warsa paroki boro ngajab pepenginan sing durung kelakon (hal. 44-45), Taman Bunga Kyai Langgeng Ecopark alas gaweyan dadi papan wisata idaman (hal. 46-47), Adhakane manungsa pengin kuwasa (hal. 49), GKBRAA Paku Alam X minangka bunda literasi DIY 2022-2026 (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.