Djaka Lodang, No. 22, 28 Oktober 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-adhang tetesing bun (15)(hal. 2 dan 51),  Srumuwus: Gaza (hal. 4), wawasan jroning negara: Negara Pulo lan Kepualauan Sepakat Nyegah Saya Wuwuhe Umbule banyu Segara (hal. 5), Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & budaya: Ngicipi karyane Seniman Sejati (hal. 7), Wiranom: Gea Gardena Al_Jazera Prestasine Ora Nguciwani (8), Pagelaran: Ngeli Aja Keli (hal. 9), Pribadi binuka: Sumpah Pemuda, Tonggak Terbentuknya NKRI (hal. 10-11), Pawiyatan: MTS Negeri 4 Madrasah Kang Kebak Prestasi (hal. 12-13), Laporan daherah: Pameran Seni Rupa ‘Ngudi Saras’ Terapi kanthi Nglaras Endahe Karya Seni (hal. 14-15), Wanita & keluwarga: Wong Tuwo Aja Pilih Kasih (hal. 16), Herbal: Kedhondhong Laut (hal. 17), Jagading lelembut: Tumbal Pesugihan (hal. 18), Kemabang Setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Sekar Semawur No.02 (hal. 20), Nasib panjenegan (hal. 21), Padhalangan: alap-alapan dewi ragu No. 06 (hal. 22-23), Crita rakyat: Lutung Kasarung No. 02 (hal. 24-25), cerkak: Nalika Mengeti Sumpah Pemuda (hal. 26-27), Wacan bocah: Eling Ngendikane Bapak (hal. 28), Aksara jawa: Wawasan Filosofis Sandhangan Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Dhawet Ayu (hal. 32), Oh lelakon: Tunanganku Direbut Kancaku (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), napak tilas: sejarah Kotagede No. 09 (hal. 35), Tradhisi: KRMH. Bimo Brantas Djoyo Adilogo Kawisuda Bupati Juru Kunci Astana Pajimatan Imogiri  (hal. 36-37), Pangupaboga: Krip-Krips Wulan Pusate Oleh-Oleh Gunungkidul Kang Bisa Ngangkat Ekonomi warga (hal. 38-39), Kraton: Wiyosan Dalem Padha Karo Tingalan Dalem (hal.40-41), Liputan: sanggar Seni ‘Wira Budaya’ papan pasnaon Seni Pedhalangan, Karawitan, Sindhen lan Sesorah (hal. 42-43), Warta Ringkes: Tabrakan Sepur (hal. 44), MGMP Basa jawa Kabupaten Gunungkidul )hal. 45), Heritage: Buk Renteng Bagian Saka Selokan Van der Wijck Sin Unik (hal. 46-47), Pratiwi Ilang (hal. 48), Panggung: Memed Kalakondhang Pranata Cara Lan Dhagelan Kawentar (hal. 49), Satleraman: Pandu Pinandito, S.Pd Guru Ngaji lan Guru PAUD (hal. 50)

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.