Djaka Lodang, No. 21, 22 Oktober 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (10) (hal. 2 dan 51), Hukum (hal. 4), Kesandhung Ing Rata, Kebentus Ing Awang-Awang Polri Ngadhepi Ujian Abot Amrih Becike Bobot (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Jeneng Tuwa Sajrone Tradhisi Jawa (hal. 7), Parama Sanjaya Bocah Calon Seniman Kang Bakal Ngrenggani Jagad Seni Beksa Gagrag Ngayogyakarta (hal. 8), Kawicaksanan Ing Sesrawungan (hal. 9), Drs. Sarjono, M.Si Gamping Gegayengan (hal. 10-11), Pengetan Hari Aksara Lan Hari Kunjung Perpus SD N Tegalrejo 1 Yogyakarta (hal. 12-13), Merti Dhusun Mantran Wetan Kirab Tumpeng Jangka Lan Kenduri Tumpeng Sewu (hal. 14-15), Ngulinakake Putra Basa Krama (hal. 16), Camcao Ijo (hal. 17), Tamu Iki Saka Alam Ghaib (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Urip Prasaja Tumrap Wong Jawa (hal. 20), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (02)(hal. 22-23), Crita Rakyat: Majapahit (03)(hal. 24-25), Crita Cekak: Nalika Lingsir (hal. 26-27), Wacan Bocah: Kejutan Kanggo Bondan (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat, Tembang Dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Alun-alun (hal. 32), Ora Rumangsa Ditulungi (hal. 33)Pengalamanku (hal. 34), Bendhe ‘Kyai Bicak’ (hal. 35), GKR (Gusti Kanjeng Ratu) Bendara Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Jaga Lestarine Bathik (hal. 36-37), Gebyar UMKM Kevikep Yogya Barat 2022 Ngajab Pelaku Usaha Cilik Lan Menengah Jenggelek (hal. 38-39), Uyon-Uyon Hadiluhung Selasa Wagen Ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Ecoshibition 2022 GKBRAA Paku Alam X: Seni Olah Kain Ecoprint Luwih Maju (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), Tanggap Warsa Kutha Yogyakarta Ka-266 Disengkuyung Kemantren Cacah 14 (hal. 46-47), Nalika ‘Siter Sister’ Ngumandhangake Ngrangine Siter (hal. 49), Wiwiek Chandrawati Jadin Mudha Peragawati Tumeka Saiki Tresna Budaya (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.