Djaka Lodang, No. 21, 21 Oktober 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel.  Adhang-adhang tetesing bun No. 14 (hal. 2 dan 51), Srumuwus: Lemah Kas Desa (hal. 4) kekeringan, Kobongan, lan Keluk Metha Kerusakan Alam Sing Ora Gampang Dipulihake (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), FKY 2023 (hal. 7), Almas Arshila Nur Alima Calon Pelukis saka MTs Negeri 3 Sleman (hal. 8), Awising Tirta Tumrap Panguripan (hal. 9), Theresia Wulandari (Suthil) Paraga Seni Sing Sarwa Bisa (hal. 10-11), SMP Negeri 1 Sentolo Sekolahane Para Bupati (hal. 12-13), Pameran Lukisan Bathik ing Magelang ‘Batas Titik’ (hal. 14-15), Aja Seneng Bumboni (hal. 16), Kecubung (hal. 17), Jagading Lelembut: Digodha Seluman Celeng (hal. 18), Kembang setaman (hal. 19), Sekar Sumawur No. 01: Saka laire Dasamuka Tekan Musnane Suku Yadu (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Alap-alapan Dewi Ragu No. 05 (hal. 22-23), Lutung Kasarung No. 01 (hal. 24-25), Guru Honorer Gawe geger (hal. 26-27), Layang Kagem Ibu (hal. 28), Filosofine Khusu Aksara Ha lan aksara Nga (hal. 29), Macapat (hal. 30), geguritan (hal. 31), Jarene Smart TV, Kok Bodho? (hal. 32), Pancen Dudu Jodhone (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sejarah Kotagede No. 08 (hal. 35), Sastra Anak ing Kampung Kota 2023 Sila Sedheku Sinau Sastra (hal. 36-37), Tulus Giriwungu Nyawiji Murih Gawe Majune Kalurahan (hal. 38-39), Upacara Baku Ana Ing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Pendhawa Mahabisekha: Cerita Asil karya Cipta Sri Sultan HB X (hal. 42-43), Topeng Bobung TopengPanji SingCikal Bakal (hal. 44-45), Sutarpan Girisekar Gumregah Tumandang Gawe (hal. 46-47), Pratiwi Ilang (hal. 48), Sri Ika Wardhani Nresnani Seni Tradhisi Supaya Lestari (hal. 49), Syakira Isyraf Qasamah Seni Budaya Lokal Perlu Dilestareake (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.