Djaka Lodang, No. 20, 15 Oktober 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (09) (hal. 2 dan 51), Bal-Baln (hal. 4), Lemah Sawah Diedegi Omah Bisa Ngancam Kelestarian Alam Lan Lingkungan (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Wiwitan Tradhisi Tani ing Tlatah Jawa (hal. 7), Jeany Ayu Antinnita Kecil-Kecil Cabe Rawit (hal. 8), Mrayogani Malah Ora Kaprayogan (hal. 9), Dina Trinil Pelawak Mudha Kang Duwe Prestasi Lan Prigel Joged Jawa (hal. 10-11), Anjangkasih Menyang Sekolahan Kanggo Menehi Panyurung Majune Pasionan Siswa (hal. 12-13), Ing Desa Banyuwangi, Bandongan, Magelang, Pasareyane R. Ali Basah Senthot Prawirodirdjo Mrihatinake (hal. 14-15), Ngedohi Utang (hal. 16), Calincing (hal. 17), Sesawangan Nyalawadi Ing Lengkong Omah (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Bathik Salah Sijine Kabudayan Indonesia (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Lairipun Sri Arjunasasra (01) (hal. 22-23), Majapahit (hal. 24-25), Rembulan Ing Lingsir Wengi (hal. 26-27), Endhang Merapi (hal. 28), Aksara Jawa (hal.29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Nonton Bal (hal. 32), Katresnan Nggawa Kasengsaran (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Geger Pacinan (hal.35), Hajad Dalem Miyos Gangsa Ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 36-37), Lumantar Ternak Semut Ngangrang Widodo Bisa Urip Murwat (hal. 38-39), Pambathikan ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), H. Widodo, SP.M.Sc Mujudake Gadingsari Tumuju Kalurahan Kang Makmur Lan Sejahtera (hal. 42-43), Chairil Lan Spirit Perjuwangan Pentas Forum Sastra Lan Teater Kulonprogo (hal. 44), Aktris Prilly Latuconsina Dadi Dhosen Ing Universitas Gadjah Mada (hal. 45), Kereta Api Milenial Taksaka Hype Trip Bisa Ngopi Enak Utawa Main Game (hal. 46-47), Siluman Kedhung Tambakraga (hal. 48), Ora Ana Kasekten Kang Madhani Pepesthen (hal. 49), KMT Susanti Purwaningrum Srikandhi Pakasa Jepara Junjung Dhuwur Leluhur (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.