Djaka Lodang, No. 20, 14 Oktober 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-Adhang Tetesing Bun No.13 (hal. 2 dan 51), Kaesang (hal. 4), T-Koes Dilarang Nembangake Lagune Koes Plus Hak Cipta Iku Diatur lan Diayomi Negara (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Manunggaling Rasa Krana Lagu Dhaerah (hal. 7), Dina ndari Maju Olimpiade Siswa Nasional (hal. 8), Piwulangan ing Pangandikan (hal. 9), Joni Prasetyo, S.Psi Priya Mudha Kang Nggayuh Masarakate Sejahtera (hal. 10-11), SMP Negeri 3 Girimulyo Caket Budaya Caket Saras Raga (hal. 12-13), Merti Dhusun Mantran Wetan ing Sukune Gunung Andong Kirab Tumpeng Jangka lan Kenduri Tumpeng Sewu (hal. 14-15), Keluarga Pancasila (hal 16), Keji Beling (hal. 17), Jagading Lelembut: Kerise Mabur Dewe (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Gadjah Mada Tokoh Sejarah Indonesia sing Kuwawa Manunggalake Nusantara (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Alap-alapan Dewi Ragu No. 04 (hal. 22-23), Cindhe Laras No. 06 (hal. 24-25), Crita Cekak: Arisan Trah (hal. 26-27), Wacan Bocah: Braaakk!!! Kacane Benthet (hal. 28), Aksara Jawa Pengothak-athik Ha Na Ca Ra Ka Tumrap Pemimpin (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal, 31), Banyumasa: Dirgahayu TNI ke-78 (hal. 32), Oh Lelakon: Dikira Polisi Patroli (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sejarah Kotagede No. 07 (hal. 35), Pelajar lan Mahasiswa Jember Ngangsu Kawruh Marang Ki Mujar Sangkerta (hal. 36-37), “Kembul Mumbul” Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 (hal. 38-39), Upacara Baku ing Karaton Ngayogyakarta hadiningrat (hal. 40-41), Acara ‘Kebaya di Budur’ Amrih Busana Kebaya Lestari lan Kaloka ing Bawana (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), Launching Desa Wisata Banjoe Adji Baran, Srigading, Sanden, Bantul (hal. 46-47), Pratiwi Ilang (hal. 48), Sutris Gunanto Saka Tobong Menyang Tobong (hal. 49), Anna Devi Sriweing, S.Pd. Guru Basa Jawa lan Pranata Cara (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.