Djaka Lodang, No. 19, 8 Oktober 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (08) (hal. 2-51), Bledheg (hal. 4), Wisatawan Nusantara Bisa Bantu Melu Ngubengake Rodha Ekonomi (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Ngramakake Badan Pribadi (hal. 7), Febriano Agung Nugroho Siswa SMPN 1 Pleret Kanthi Segudhang Prestasi (hal. 8), Pancasila Percikaning Nur Gusti Akarya Jagad Kang Dadi Mercusuaring Donya (hal. 9), Ki Jumbuh Siswanto Sinau Ndhalang Marang Eyange (hal. 10-11), Omah Perden, Nggulawentah Bocah Duwe Kapribaden Kang Njawani (hal. 12-13), Azyumardi Azra Intelektual Muslim Sing Ketua Dewan Pers (hal. 14-15), Cara Kareben Bocah Ngerti Unggah-Ungguh (hal. 16), Garut (hal. 17), Jagading Lelembut: Diwedeni Genderuwo Wayah Awan (hal. 18-19), Digelar Ing Pondok Seni & Budaya Boediardjo, Borobudur Lakon Bharatayudha ‘Kembang Kurusetra’ (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Kilat Buwana (12)(hal. 22-23), Crita Rakyat: Majapahit (01) (hal. 24-25), Crita Cekak: Jebul (hal. 26-27), Wacan Bocah: Asal usul Kutha Banyuwangi (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Lawang Sewu Semarang (hal. 32), Senajan Ireng Ning Gemati (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sunan Amangkurat IV (1719-1727) (hal. 35), Saparan Merti Desa Mungkid ‘Tumuju Mungkid Kang Santosa Gauri Abyudaya’ (hal. 36-37), Bakmi Jawa “Legendaris” Harjo Geno Pak Harto Kesengsem Karo Bakmi Godhog (hal. 38-39), Macapat Sajrone Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Festival Kebudayaan Yogyakarta 2022 Diestreni Sri Sultan HB X (hal. 42-43), Ketua KONI DIY Prof Dr. H Djoko Pekik Irianto, M.Kes. ALFI Nyengkuyung Persiapan Porwanas PWI DIY (hal. 44), Rapat Koordinasi Pengurus Daerah GPMB Kabupaten Gunungkidul (hal. 45), Cepuri Ndalem Benawan Dadi Regeng Lan Jujugan Wisatawan (hal. 46-47), Rini Vantarno Umur Dudu Kendhala, Kanggo Bisa Tetep Exis (hal. 49), Heru Legowo (Ki Pandan Alas), Jaga Basa Sarta Budaya Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.