Djaka Lodang, No. 19, 7 Oktober 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-adhang tetesing bun (12)(hal. 2 dan 51),  Srumuwus: sepur banter (hal. 4), wawasan jroning negara: Emotion Siley (hal. 5), Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & budaya: laku prihatin tumrap wong Jawa (hal. 7), Wiranom: Ali Nur Aziz dhalang cilik saka Karangmojo (8), Pagelaran: Olah rasa sinambi ngopi (hal. 9), Pribadi binuka: Nyai dewi Bandal dersonolo pametri budaya akeh prestasine (hal. 10), Pawiyatan: SMP Gotong Royong Yogyakarta senajan sekolah cilik nanging mentes (hal. 12), Laporan daherah: situs brongsongan (hal. 14), Wanita & keluwarga: welas asih marang sapadha-padha (hal. 16), Herbal: Kayu pati urip (hal. 17), Jagading lelembut: Pak lurah dinunuti prawan ayu (hal. 18), Pustaka Jawa: layang wacan piwulang maca kanthi gambaran (hal. 20), Padhalangan: alap-alapan dewi ragu (hal. 22), Crita rakyat: cinde laras (hal. 24), cerkak: pangling (hal. 26), Wacan bocah: Mula dumadine asu (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat: Isra Mi’raj (hal. 30), Tembang dolanan: jalan kore (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Kopi susu padha ditolake (hal. 32), Oh lelakon: ora kuwat (hal. 33), Pengalamanku: gara –gara plastik; andum rejeki (hal. 34), napak tilas: sejarah Kotagede (hal. 35), Tradhisi: sega gurih lan kinang ing sekaten (hal. 36), Liputan: Joglo Hadipuran gelar wayang Babad Srikandhi Pakasa Jepara nuladhani Ratu Kalinyamat (hal. 38), Kraton: Grebeg Mulud Karaton Yogyakarta (hal.40), Liputan: parikesit Panji Darmawan semangate dhukuh ‘termuda’ Sleman (hal. 42), Liputan: Malem seni sekaten Kraton Surakarta (hal. 44), Liputan: koleksi bathik, Museum bathik Yogyakarta umure 315 taun (hal. 46), Panggung: Agus Purwanto, S.Pd nggladhi seni budaya lumantar Kendhalisada (hal. 49), Satleraman: Tukijo sinau bareng lacak sinyal mujudake manunggaling rasa jati (hal. 50)

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.