Djaka Lodang, No. 18, 30 September 2023

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel.  Adhang-adhang tetesing bun (11)(hal. 2 dan 51), Srumuwus: rempang (hal. 4), Wawasan Jroning Negara: Nyemak Paud ing Swedia (hal. 5), Tosan Aji: kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & Budaya: Besek piranti kendhuri sing wiwit musna (hal. 7), Wiranom: Muhammad Luthfi Alhakim mumpuni ing bbagan ekoprint lan ekotik (hal. 8), Pagelaran: Pancasila Sakti (hal. 9), Pribadi Binuka: Ki Muyar Sangkerta kriyawan kang mumpuni ing maneka seni (hal. 10), Pawiyatan: SMP Negeri 1 Playen duwe kelas khusus olah raga (hal. 12), Laporan dhaerah: Kesenian rakyat gejog Lesung digelar ing kampoeng Dolanan Nusantara (hal. 14), Wanita & keluwarga: kemalan panganan (hal. 16), Herbal: Kayu ules (hal. 17), jagading lelembut: numpak angkot demit (hal. 18), Pustaka Jawa: Mega mendhung (hal. 20), Padhalangan: dasamuka rante (hal. 22), Crita rakyat: Cinde laras (hal. 24), Cerkak: Lunga kanggo nglalekake rasa (hal. 26), Wacan bocah: tahanane Lina kabur (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat: durma laras pelog pathet barang (hal. 30), Tembang dolanan: Bocah kuwi (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: stunting (hal. 32), Oh lelakon: tuwa ketula-tula (hal. 33), Pengalamanku: ngati-ati iku perlu; wudun (hal. 34), napak tilas: sejarah Kotagede (hal. 35), Tradhisi: saparan merti dhusun Karandegan wajib nanggap kesenian Tayuban (hal. 36), Liputan: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta nggelar Pawiyatan Aksara jawalan sesorah (hal. 38), Kraton: Busana adat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40), Liputan: Boiran, S.Pd, S.H, M.A.NL.P paraga lurah minangka hakim (hal. 42), Warta ringkes (hal. 44), Liputan: Kalisa Paraharyana guyub rukun klawan masarakat (hal. 46), Panggung: Ki Untung Widikarsono, S.Sn dhalang kondhang lan guru SMPN 2 Temanggung (hal. 49), Satleraman: Selly Wijayantie putri cagar budaya DIY kang prigel MC (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.