Djaka Lodang, No. 18, 1 Oktober 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (hal. 2-51), Gamelan (hal.4), Generasi Kue Lapis Nanggung Batih lan Kaluwarga (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Simbolisme Pupuh Tembang Macapat (2)(hal.7), Hedwig Pindra Banyu Bening Kenya Sing Duwe Sagudhang Kegiatan Lan Prestasi (hal. 8), Ngangsu Kawruh Kepemimpinan (hal. 9), Fadilas Penyanyi Pop Jawa koplo Nggebrak Ing Industri Musik Indonesia (hal. 10-11), Seminar Nasional Ing Balai Senat UGM “Menuju Demokrasi Berkualitas” (hal. 12-13), Patemon ‘Group of Twenty’ (G20) Digelar Kirab Budaya ‘Mulih Pulih’ Borobudur (hal. 14-15), Ragad Urip Padinan (hal. 16), Antanan Gunung (hal. 17), Jagading Lelembut: Didhelikake Dhemit Wit Gedhe (hal. 18-19), Pitutur Luhur Wong Jawa (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Kilat Buwana (11) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Putri Mandalika Dadi cacing (07)(hal. 24-25), Crita Cekak: Utang Pati Nyaur Pati (hal. 26-27), Wacan Bocah: tata Rumangsa (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Dicathet Gusti Allah Dadi Tukang Aweh Bantuan (hal. 32), Oh, Lelakon: Sedulur Kuwalon (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sunan Paku Buwono I Jumeneng Nata ing Kartasura Taun 1704-1719 (hal. 35), Murud Kasidan Jati: Ratu Inggris Elisabeth II Nate Rawuh Ing Kraton Kasultanan Ngayogyakarta (hal. 36-37), Bantal Anti Bakteri Lan Tungau (BANGAU) Migunani Tumrap Kasarasan lan Ramah Lingkungan (hal. 38-39), Unggah-Ungguh Lan Basa Bagongan Ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Dolanan Tradhisional Ngandhut Filosofi Jawa Kang Luhur (hal. 42-43), Kopi Indonesia Digatekake Masarakat (hal. 44), Asil Kajuwaran Lomba Sastra 2022 Kundha Kabudayan Kulonprogo (hal. 45), MLKI Kota Yogyakarta Labuhan Ing Parangkusuma (hal. 46-47), Laku Brata Kuwi Wajibe Dikantheni Laku Kang Becik (hal. 49), RM. Kukuh Hertriasning “Nyawiji Tumuju Wiwara Harja Manggala Kawula” (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.