Djaka Lodang, No. 17, 24 September 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (06) (hal. 2 dan 51), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Simbolisasi Pupuh Tembang Macapat (perangan 1)(hal. 7), Muhammad Affan Mubarok Tetep Ajeg Gladhen Nadyan Ora Lomba (hal. 8), pitutur Luhur Akeha Nyukuri Nikmat Supaya Ora Sambat (hal. 9), H. Suhari Banguntapan Berkah (hal. 10-11), Panampa Pengaji-aji Lomba Perpustakaan Taun 2022 Tataran SD/MI, SMP/Mts lan Desa Sa-Kabupaten Gunungkidul (hal. 12-13), Sri Sultan HB X Rawuh Ing Muhibah Budaya Kab. Trenggalek (hal. 14-15), Tandha Yen Wus Umur 40 Taun (hal. 16), Andewi (hal. 17), Ganda Wangi Lan Bodhag Geni (hal. 18-19), Kembang Setaman (hal. 19), YGF (Yogyakarta Gamelan Festival) Internasional 2022 Digear Kanthi luring (hal. 20), Padhalangan: Kilat Buwana (10) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Putri Mandalika Dadi Cacing (06)(hal. 24-25), Crita Cekak: Gus Bagus (hal. 26-27), Wacan Bocah: Manuk Guweg, Kidang lan Macan (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Sengkalan Memet Garai Mumet (hal. 32), Korban Narkoba Kang Wis Tobat (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sunan Amangkurat III Ninggalke Kraton Kartasura (hal. 35), Pancuran Buta Dhusun Potro (hal. 36-37), Borobudur Night Carnival 2022 ‘Gumebyaring Ratri ing Bumi Borobudur (hal. 38-39), Ageman Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Paniradya Keistimewan DIY Ngepyakake Buku Keistimewaan Cacah Lima (hal. 42-43), Festival Parawirotaman Pawai Kabudayan Nyuguhake Maneka Tarian (hal. 44-45), Umbul Sigedhang Papan Ciblon, Sumbering Banyu Sewu Galon (hal. 46-47), Siluman Kedhung Tambakraga (hal. 48), Eko Didik Ludiyanto Seniman Kreatif Kang Sugih Prestasi (hal. 49), Saskia Roebinah Paiman Keturunan Jawa ing Lelydorp Kang Tresna Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.