Djaka Lodang, No. 17, 23 September 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-adhang tetesing bun (10)(hal. 2 dan 51), Srumuwus: tatakrama (hal. 4), Wawasan jroning negara: Kampanye ing lingkungan pendhidhikan (hal. 5), Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & Budaya: sadurunge lan sawise kelairan (hal. 7), Wiranom: Intan Tyasningrum; Wakil Kab. Kulonprogo ing Propinsi DIY (hal. 8), Pagelaran: Temata lan tinata (hal. 9), Pribadi binuka: Susilo Nugroho, S.IP; Mbangun desa urip mulya (hal. 10), Pawiyatan: sekolah adiwiyata kang kebak prestasi (hal. 12), Laporan dhaerah: Amat Sukandar: nampa piagam ‘lima gunung award-2023’ (hal. 14), Wanita & keluwarga: Nggadhang calon sisihan sing tahan banting (hal. 16), Herbal: Kalape (hal. 17), Jagading lelembut: Si iyem digondhol wewe (hal. 18), Pustaka Jawa: Raden Saleh pelukis Jawa kang kandel jiwa kabangsane (hal. 20), Padhalangan (hal. 22), Crita rakyat: cindhe laras (hal. 24), cerkak: Biyung kang luhur ing budi (hal. 26), Wacan bocah: methik apa kang ditandur (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat: Haornas 2023 (hal. 30), Tembang dolanan: manuk oceh-ocehan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: rokok elektrik (hal. 32), Oh lelakon: sing kleru nampa bebendu (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: sejarah Kotagede (hal. 35), Tradhisi: Bupati Sleman magas boneka manten saparan Bekakan Ambarketawang (hal. 36), Liputan: PWI Murung Raya kaji banding karo PWI DIY (hal. 38), Kraton: Busana Adat karaton Ngayogyakarta (hal. 40), Liputan: Tri Setiawan Saka dagang tumuju dhewan (hal. 42), Warta ringkes (hal. 44), Heritage: stasiun Ngabean saiki dadi papan parkir bus (hal. 46), Panggung: Muhammad Rizki Tri Prastawa dhalang mudha saka Kendal (hal. 49), Satleraman: Rangga Buana Panggar Besi (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.