Djaka Lodang, No. 16, 17 September 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (05) (hal. 2 dan 51), BBM (hal. 4), Kutha Budaya lan Seni Uga Kutha Pelajar lan Kutha gudeg (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Modernitas Serat Wedhatama Karya Mangkunegara IV (hal. 7), Ahmad Warih Nurlabiba (hal. 8), Kamanungsaning Urip (hal. 9), H. Syaifudin, S.H.I Bebarengan Masarakat Mbangun Potorono (hal. 10-11), Akhirussanah SD Unggulan “Aisyiyah Bantul” (hal. 12-13), Bantul Museum Expo 2022 (hal. 14-15), Supaya Tangga Dadi Sedulur (hal. 16), Alang-Alang (hal. 17), Jagading Lelembut: Roh Maling Seneng Nuthuk Lawang (hal. 18-19), Pakasa Jepara Napak Tilas Leluhur ing Kabupaten Slawi (hal. 20), Padhalangan: Kilat Buwana (09) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Putri Mandalika Dadi Cacing (05) (hal. 24-25), Crita Cekak: Pangapura Kang Durung Telat (hal. 26-27), Wacan Bocah: Manuk Guwek, Kidang lan Macan (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Bensin Mundhak Maning (hal. 32), Lelakone Mukiyem (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Pangeran Puger Pengamping Setiya Sunan Amangkurat II (hal. 35), Nikah Bareng Kang Unik Entuk Jodho Lumantar Media (hal. 36-37), Drs. Pardiyono Gilangharjo Tumuju Masarakat Kang Makmur Sejahtera (hal. 38-39), Beksan Gagrak Ngayogyakarta (hal. 40-41), Tradhisi Merti Komboran ing Kalurahan Kricak (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), Relief-relief ing Candhi Mendut Ngemu Makna Piwulang Moral Lumantar Crita-Crita Fabel (hal. 46-47), Wong Utama Aja Kongsi Kelangan Kautamane (hal. 49), Asih Lestari Seniwati Kondhang Kang Mrambat Saka Ngisor (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.