Djaka Lodang, No. 16, 16 September 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-adhang tetesing bun (09) (hal. 2 dan 51), Srumuwus: Pulitik (hal. 4), Wawasan jroning negara: Larangan ngobong uwuh sembarangan (hal. 5), Tosan Aji: Kawruh Dhuwung (hal. 6), Sastra Budaya: Aja medeni ing panggulawenthah anak (hal. 7), Wiranom: Yazid Ilham Razak atlet anggar saka SMP N 1 Wates (hal. 8), Pagelaran: Gusti Tan Kinaya Ngapa (hal. (9), Pribadi Binuka: Mahmudin, SP Wakil rakyat kudu siyap ngladeni (10), Pawiyatan: SMP negeri 1 Lendah ngayomi patilasan Pangeran Diponegoro (hal. 12), Laporan Dhaerah: Festival lima gunung XXII-2023 ing Magelang  (hal. 14), Wanita & Keluwarga: Ora perlu isin ngajak kakunge (hal. 16), Herbal: kayu angin (hal. 17), Jagading lelembut: ibu ngorok (hal. 18), Tintingan buku: njingglengi relief candhi Prambanan (hal. 20), Padhalangan: Dasamuka Rante (hal. 22), Crita rakyat: Cindhe laras (hal. 24), Cerkak: Esemmu kanggo sanguku (hal. 26), Wacan bocah: nonton pasar malem sekaten (hal.28), Akasara jawa (hal.29),  Macapat: Sewelas taun UU Keistimewaan; tembang dolanan: jajan pasar (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Geng montor (hal. 32), Oh lelakon: Nak, kowe kudu sekolah (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: sejarah Kotagede (hal. 35), Tradhisi: merti dhusun padhukuhan Kabregan (hal. 36), Liputan: kumadhane tetabuhan Yogya Gamelan Festival 2023 (hal. 38), Kraton: Busana adat Karaton Ngayogyakarta (hal. 40), Liputan: Sarasehan budaya ing FBSB UNY ngangkat tema manjing kahanan (hal. 42), Kagunan: tatah sungging wayang (hal. 44), Liputan: Lakon gandawerdaya digelar ing Dhalem Yudhonegaran; Wisata negri dongeng ing Bandungan (hal. 46), Panggung: Nyi Sri Purwanti; Waranggana saka Tegal (hal. 49), Satleraman: saki maeta; Sinau primbon lan ramalan Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.