Djaka Lodang, No. 15, 9 September 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-adhang tetesing bun (08)(hal. 2 dan 51), Semarangan: Bal-balan (hal. 4), Wawasan Jroning Negara: Prabawane el nino lan la nina tumrap lakune mangsa ing Indonesia (hal. 5), Tosan Aji: Kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & budaya: Golekana galihing kangkung (hal. 7), Wiranom: Alvira maulida Azzahra kepingin dadi dhokter (hal. 8), Pagelaran: mbabar Arjuna Wiwaha (02)(hal. 9), H. Latyana, S.Ag,M.M,M.AP membangun perubahan, kanthi mujudake kesejahteraan masarakat (hal. 10-11), Pawiyatan: SMP Negeri 1 Ponjong lulusane sumebar saka Sabang tekan Merauke (hal. 12-13), laporan Dhaerah: Ritual donga tirta kencana mapag festival Lima Gunung kaping XXII-2023 (hal. 14-15), Wanita lan keluwarga: nata dana keluwarga (hal. 16), Herbal: Katu (hal. 17), Jagading lelembut: Penumpange jebule lelembut (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Tintingan buku: Budaya ngamanca ing iringan tari Karaton (hal. 20), Padhalangan: Dasamuka rante (04)(hal. 22-23), Crita rakyat: Cindhe laras (01)(hal. 24-25), Crita Cekak: Enjang palupi (hal. 26-27), Wacan bocah: nonton pasar malem sekaten (02)(hal. 28), Aksara Jawa: Aksara Jawa lan jarwaning tembung (hal. 29), Macapat, tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: nembang gambang Semarang (hal. 32), Oh lelakon: Seminggu sawise bapake kapundhut (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Sejarah Kotagede (hal. 35), Liputan: Damen mundhakjaya festival #2 kolaborasi musik Yogyakarta – Indramayu (hal. 36-37), Liputan: H. Sihabudin pilihan sing tepat kanggo nyepetake pembangunan (hal. 38-39), Kraton: ngajeni lelabuhanipun Kyai Syihabuddin (hal. 40-41), Liputan: dia;og bathik ing baleseni Condroradono (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Wisata: Pesisir Glagah sangsaya endah (hal. 46-47), Panggung: Mujiono dhalang tiban (hal. 49), Restu Angga Saktiawan kawiwitan seneng wayang nganti dadi dhalang (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.