Djaka Lodang, No. 15, 10 September 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (hal. 2 dan 51), Musibah & Berkah (hal. 4), Warung Kejujuran ing Sekolah Kanggo Sarana Ndhidhik Antisrama (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Apa Perlu Kritik Ing Sastra Jawa Modern (hal. 7), Intan Yuhanita Asmoro Prestasine Pantes Dadi Tuladha (hal. 8), Kaluhuraning Budaya Nuswantara (hal. 9), Hetty Pujiastutik, SH Ngajab Papan Wisata ing Sidoarum Maju lan Misuwur (hal. 10-11), SMKN 1 Saptosari Gunungkidul Sanajan Sekolah Ndesa, Nanging Duweni Prestasi Manjila (hal. 12-13), Pameran Lukisan Merapi Sleman Diregengake Gejok Lesung Nusantara (hal. 14-15), Cara Kareben Bocah Seneng Sinau (hal. 16), Awar-Awar (hal. 17), Jagading Lelembut: Nggawa Glundhung Pringis (hal. 18-19), Budaya Kearifan Lokal Wong Jawa (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Kilat Buwana (08) (hal. 22-23), Putri Mandalika Dadi cacing (04) (hal. 24-25), Aku Dudu Pawang Udan (hal. 26-27), Wacan Bocah: Galuh Alaswati Putri Raja Kang Ilang (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Pengalamanku (hal. 34), Sunan Amangkurat Agung Ninggalake Kraton Plered (hal. 35), Deklarasi Paguyuban Pametri Kali Bedog Disengkuyung Badan Kesbangpol DIY (hal. 36-37), Toko Roti Ganep Solo Umure Wis Saabad Luwih (hal. 38-39), Wayang Kulit Purwa Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), festival Layangan Samas 2022 (hal. 42-43), Lomba Maca Geguritan SMA/SMK/MAN sa Kab Sleman Pamedhote Tembung lan Ejaan Perlu Digatekake (hal. 44-45), Pasar Kangen Disengkuyung Disbud DIY “Kumandhange Pasar – Ora Cuci Ora Ngebul” (hal. 46-47), Septiani, S.Pd Eman Lamun Bocah Enom Ora Ngerti Apa Kuwi Kethoprak (hal. 49), Prof. Dr. KRT. Suwarna Dwijonagoro Dewan Pakar Pepari Kang Kawentar (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.