Djaka Lodang, No. 14, 3 September 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (03) (hal. 2 dan 51), Pulisi (hal. 4), Ngurangi Cacahe Kemiskinan Mlarat Iku Dudu Budaya lan Warisan (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Ramalan Tumrap Tanah Jawa Manut Jangka Jayabaya (hal. 7), Fayza Ammara Lishayora Saka TK Prestasi Senine Wis Manjila (hal. 8), Mangesti Wicara Ebahing Praja (hal. 9), Asti Oktavia Andayani Alumni SMKI Kang Sugih Prestasi (hal. 10-11), SD Negeri Bangunjiwo, ‘Bergaya Prima’ (hal. 12-13), Haul KRT Suronolo Penasehat Adipati Pengging Cikal Bakal Desa Soronalan, Sawangan, Magelang (hal. 14-15), Ngadhepi Owah Gingsire Kulawarga (hal. 16), Adas (hal.17), Jagading Lelembut: Ngeterke Mulih kenya Ayu (hal. 18), (Kembang Setaman (hal. 19), Bergada Sura Praja Jepara (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Kilat Buwana (07) (hal. 22-23), Putri Mandalika Dadi Cacing (03) (hal. 24-25), Crita Cekak: Manut Bojo (hal. 26-27), Wacan Bocah: Sopo Sing Dipilih (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Agustusan (hal. 32), Ketutup Dalane Gaweyan (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Mataram Nyerang Batavia (hal. 35), Nyadran ing Gunung Balak, Pakis, Magelang ing Pucuking Gumuk ana Makam ‘Pusaka Kalimasada’ (hal. 36-37), Drs. Bambang Trijanto, M.Pd Murtigading Tumuju Kalurahan Kang Maju Lan Sejahtera (hal. 38-39), Gamelan Kagungan Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Sudarno Nyawiji Dadi Siji Seduluran Selawase (hal. 42-43), Bedhol Songsong Nolobondo Digelar ing Kebondalem Madurejo (hal. 44-45), Pesisir Pulang Sawal Papan Resik, Fasilitas Apik, Wisatawan Tertarik (hal. 46-47), Jakiem Asmodjojo; “Aku Wong Jawa lair Neng Suriname” (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.