Djaka Lodang, No. 14, 2 September 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel.  Adhang-adhang tetesing bun (07)(hal. 2 dan 51), Semarangan: Polusi (hal. 4), Wawasan Jroning Negara: Undhak-undhakan bayar perlu dimbangi makarya kang mugen (hal. 5), Tosan Aji: Kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & budaya: Sera kalatidha (02) apa kaprabawan serat centhini? (hal. 7), Wiranom: Pablo Kumbaya Patma lan Eko Alviano obah migunakae imajinasi (hal. 8), Pagelaran: mbabar Arjuna Wiwaha (01)(hal.9), Pribadi Binuka: Bernahard Biandeta Rayindra Konser Piano ing Concervatorium Music Sydney (hal. 10-11), Pawiyatan: SMP Negeri 2 Karangmojo sekolah pinggiran dadi jujugan (hal. 12-13), Laporan Dhaerah: Suran Seniman kaping-88 ing Padhepokan Seni ‘Tjipta Boedaja’ ‘Wedharing Pamuja Nuswantara’ (hal. 14-15), Wanita lan keluwarga: Guru (hal. 16), Herbal: Katang-katang (hal. 17), Jagading lelembut: ledhek sawit (hal. 18-19), kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jaya: Parisuka roncenan gendhing-gendhing dolanan (hal. 20), Padhalangan: Dasamuka rante (03)(hal.22-23), Crita rakyat: Perdikan alas mentaok (hal. 24-25), Crita cekak: Anak Ustadz mlebu wuwu (hal. 26-27), Wacan bocah: nonton pasar malem sekaten (hal. 28-29), Aksara Jawa : Aksara Jawa lan jarwaning tembung (hal. 29), Macapat, Tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Adu layangan (hal. 32), Oh lelakon: Bojoku ngrabi kancaku (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Sejarah Kotagede (hal. 35), Tradhisi: Wilujengan gantos langse pakurmatan kagem Susuhunan Amangkurat Tegalarum (hal. 36-37), Kuliner legendaris: Jamu ging-gang paringan asma saka Sri Pakualam VI(hal. 38-39), Kraton: Masjid pathok negara Dongkelan nate diobong Walanda (hal. 40-41), Liputan: Tradhisi pengetan nyewu kagem GKR Sekar Kencono ing Imogiri (hal. 42-43), Kusuma Aji dwi Pamungkas dukuh kabregan duweni maneka prestasi (hal. 44-45), Liputan: Pengukuhan kontingen Kota Yogyakarta ing kompetisi Bahasa lan Sastra DIY 2023 (hal.46-47), Panggung: Suyatmi ngethoprak senajan wis dadi emak-emak (hal. 49), Sudaryanti S.Pd.Si,M.Pd sembada ing karya lan agama (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.