Djaka Lodang No. 13, 28 Agustus 2021

Dalam edisi kali ini majalah berbahasa jawa Djaka lodang menampilkan beberapa artikel diantaranya: Industri Halal (hal. 4), Pesawat kepresidenan ganti cet: Werno biru mali dadi abang putih (hal. 5), Afganisthan direbut Taliban: Perang sedulur kari ngenteni wektu (hal. 6), Ulang tahunan, apa gunane? (hal. 7), Kangen jaman semana (hal. 8), Dosa kemasarakatan warna pitu (hal. 9), Drs. Jayadi Kasto Kastari : Kebak grget lan sugih rekadaya (hal. 10), Sasana Mulya Kraton Surakarta Hadiningrat (hal. 12), Monumen cikal bakal angkringan ing bayat, klaten: Ngormati lelabuhan Karso Jukut lan Wiryo Je (hal. 14), Wigatine bocah sinau sejarah (hal. 16), Jogja bersepedha tumraping kasarasan (hal. 17), Pandhuwungan (hal. 20), Baya banyu asin saka Australia (hal. 35), Toko roti Djoen lama wis ana wiwit sakdurunge jaman kamardikan (hal. 36), Embung Tanagara sesawangan ari kanthi nuansa alami (hal. 38), Festifal museum Yogyakarta 2021 resmi dibukak dening GKR Bendara (hal. 39), Naskah kuna Merapi Merbaandi retna wujude mung kari pondhasi Candhi Bata (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.