Djaka Lodang, No. 13, 27 Agustus 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel.  Ijasah (02) (hal. 2 dan 51), Where Am I? (hal. 4), Desa Wisata Dadi Beteng Ketahanan Kearifan Loal (hal. 5),  Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Mulang Budhi Pakarti Lumantar Seni Tari Jawa (hal. 7), Gilang Kinantyo Rahmat Prestasine ing seni Budaya Manjila (hal. 8), Eling lan Waspada Kanthi Ageming Aji (hal. 9), KRT. Dr. Arif Bintoro Johan, S.Pd.T., M.Pd. Ilmu MC-ne Otodidak Prinsipe Anon, Tiron lan Takon (hal. 10-11), SMP N 4 Banguntapan 54 Tahun (hal. 12-13), Kundha Kabudayan Kulon Progo Bedhah “Sejarah Pembangunan Waduk Sermo 1994-1996” (hal. 14-15), Ngupaya Bocah Dadi Disiplin Tanpa Menehi Ukuman (hal. 16), Rejasa (hal. 17), Jagading Lelembut: Diblasuke Neng Kuburan (hal. 18-19), Maneka Warna Maknane Kursi Tumrap Wong Jawa (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Kilat Buwana (06) (hal. 22-23), Putri Mandalika Dadi Cacing (02) (hal. 24-25), Cerita Cekak: Sanggar (hal. 26-27), Wacan Bocah: Iwak Mas Putri Raja (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Kamardikan (hal. 32), Jugar Wigar Kang Digatha (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Yasane Sultan Agung (hal. 35), Nggelar Kayangan Jonggring Saloka (hal. 36-37), Ngolah Kulit Rejeki Ora Pailit (hal. 38), Bedah Buku Panca dasa Warsa Kencana (Badan Musyawarah Musea (Barahmus) (hal. 39), Hajad Dalem Nguras Enceh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Senen Haryanto, SE Sinduadi Sumrinah, Gayeng lan Regeng (hal. 42-43), Pusaka Yasan Sultan HB VIII Dijamasi (Pj) Wali Kota Yogyakarta (hal. 44-45), Selo Papan Wisata Antarane Merapi-Merbabu (hal. 46-47), Ki Juwaraya Penari Langen Mandra Wanara (hal. 49), Rifqi Hadiyanto Sukses Iku Nganggo Perjuwangan (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.