Djaka Lodang, No. 13, 26 Agustus 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-adhang tetesing bun (06)(hal. 2 dan 51), Srumuwus: Merdeka..(hal. 4), Wawasan Jroning Negara: Hawa Jakarta sangsaya reged bisa nuwuhake sakehe lelara (hal. 5), Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6), Sastra & budaya: Serat kalatidha (01) apa kaprabawan serar centhini? (hal. 7), Wiranom: Syiva Jauva Qolba duta wisata Jogja 2023 (hal. 8), Pagelaran: Derajate kabudayan kang dhuwur (hal. 9), Pribadi Binuka: Hakim Ali Murti saka santri tumuju dhewan, nderek kyai kanggo kemaslahatan (hal 10-11), Pawiyatan: SMKN 4 Malang tembayatan karo negara manca (hal. 12-13), Laporan Dhaerah: Wisudhan panatacara lan pamedharsabda pawiyatan bregada XLIII permadani Kabupaten Magelang (hal. 14-15), Wanita lan keluwarga: Yen durung bisa nyaur utang kudu ana rembuge (hal. 16), Herbal: kasturi (hal. 17), Jagading lelembut: Jin qorin nyamar dadi guru (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Syiwa lan budha sajrone guritan Jawa Kuna (hal. 20), Padhalangan: Dasamuka rante(02)(hal.22-23), Crita rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (11)(hal. 24-25), Crita cekak: Kemalingan (hal. 26-27), Wacan bocah: kesrimpet rafia (hal. 28-29), Aksara jawa: Aksara Jawa lan jarwaning tembung (hal. 29), Macapat, tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Donga anti nyamuk (hal. 32), Oh lelakon: tameng maling (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34) Napak tilas: Kotagede (03)(hal. 35), Tradhisi: Larapan langse Adipati Sri Makurung Handayaningrat Pengging (hal. 36-37), Liputan: Pengetan adeging Kabupaten Bantul ka-192(hal. 38-39), Kraton: Masjid pathok negara babadan dielih ing Jalan Kaliurang (hal. 40-41), Liputan: Pameran seni rupa ‘Aura Rupa’ makna karya seni rupa kang bisa nggugah ekonomi rakyat (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Liputan: Adeging Kalurahan Caturharjo ka-71 greget warga makarya mbangun kalurahan (hal. 46-47), Panggung: Surono pait manise seniman nate dilakoni (hal. 49), Nofiftha Rudiyanto, ST makarya kanthi ikhlas & legawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.