Djaka Lodang, No. 12, 20 Agustus 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (hal. 2 dan 51), Merdekaaa…!!! (hal. 4), Pasar Desa Kanggo Jaga Ketahanan Pangan (hal. 5), kawruh Dhuwung (hal. 6), Pentas Seni Wulan Agustus (hal. 7), Esterinda Budhis Gayatri Siswa SMAN 1 Sentolo Kapilih Paskibraka nasional 2021 (hal. 8), Kamardikan (hal. 9), Mbah Ngajio mardi Raharjo: Eling lan Waspada, Aja Nganti Negara Iki Dilungguhi Bangsa Liya (hal. 10-11), Kepala SMKN 3 Yogyakarta Gunakna HPmu Kanthi Wicaksana (hal. 12-13), Bambang Soegeng Tokoh Militer lan Tokoh Pejuang Kamardikan RI (hal. 14-15), Nyawisake Mental Lair batin Sadurunge Bebrayan (hal. 16), Gayam (hal. 17), jagading lelembut: Diganggu Sing Tunggu Petilasan Aria Jipang (hal. 18-19), Aksi Penertiban Pasar Saka Kosmetik Kang Ilegal lan Tinemu Bahan Bebayani Taun 2022 (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Kilat Buwana (05) (hal. 22-23), cerita Rakyat: Putri Mandalika Dadi Cacing (01) (hal. 24-25), Cerita Cekak: Sang Pejuang (hal. 26-27), Kodhok lan Sapi (hal. 28), Aksara jawa: Panambangan (hal. 29), Macapat (hal. 30), geguritan (hal. 31), Banyumasan : Nyelot (hal. 32), Togel Marai kecekel Pulisi (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Masa jayane Mataram (hal. 35), Suran ‘Brayat Panangkaran” Asung Donga Bareng Ing Pelataran Candhi Borobudur (hal. 36-37), Mangayubagya HUT RI Ka-77 Semebar Bakul Gendera Musiman (hal. 38-39), Siraman Kreta Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Hj. Sri hartati, S.Pi Ngajab Kalurahan Tridadi Maju, Ngrembaka Lan Sumunar Terang (hal. 42-43), warta Ringkes (hal. 44), Ambal warsa kaping Telungatus Sewidak telu Adeging Segoroyoso (hal. 45), Lomba jemparingan ‘Gagrak Mataram’ (hal. 46-47), Eling lan Waspada Kuwi Dalane Ketemu Gusti (hal. 49), Dr. Arif Bintoro Johan, M.Pd Dhosen Kang Uga MC Kaloka (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.