Djaka Lodang, No. 12, 19 Agustus 2023

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Adhang-adhang tetesing bun (05) (hal. 2 dan 51), Misuh (hal. 4), Kekurangan banyu resik isih nemahi Gunungkidul saben mangsa ketiga (hal. 5), Kawruh dhuwung (hal. 6), Oncek-oncek ukara isbat: kodhok ngemuli lence (hal. 7), Ghania Taufiqa Salma Wibowo prestasine manjila ing tataran nasional (hal.8), Nyangga Merah Putih (hal. 9), Soemiran hadi Sudarmo pejuwang lan pahlawan kamardikan (hal. 10-11), SMP Negeri 1 Karangmojo kelas khusu budaya, duweni unggulan akademik lan digital (hal. 12-13), Si Jagur, mriyem fenomenal ing Jakarta (hal. 14-15), Muring (hal. 16), Kacang kara (hal. 17), Jagading lelembut: pesugihan rati siluman babi (hal. 18-19), 6.000 taun sang Merah Putih (hal. 20), Padhalangan:  Dasamuka rante (01)(hal. 22-23), Kumitire angin perjuwangan (hal. 26-27), Pitulungan pitik marang bebek (02)(hal. 28), Kawontenaning aksara Jawa (hal. 29), Macapat, Tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Juwara lomba (hal. 32), Oh lelakon: sumpah kang ngayawara (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Kotagede (02)(hal. 35), Kagunan: “Monumen bambu runcing’ Muntilan tetenger sejarah perjuwangan rakyat kabupaten Magelang (hal. 36-37), Tradhisi: kirab ‘bedhol pusaka’ kirab ing makam Bathara Katong (hal. 38-39), Kraton: Masjid Pathok negara Plosokuning ngumandhangake tradhisi adzan kaping pindho (hal. 40-41), Sejarah: penyerbuan Kota baru dening para pejuwang RI (hal. 42-43), Warta ringkes: pengecoran dalan dhusun Jabung lumaku kanthi lancar (hal. 44), Tombak Warok Sodo Kendhali sarana ngraketake paseduluran Jepara lan Ponorogo (hal. 45), Liputan: Aktivis Nahdlatul Ulama, kanggo gemahripahe masarakat (hal. 46-47), Panggung: Paraga musik campur sari kang sukses ing bisnise (hal. 49), Riana Wati, S.S nengenake piwulang budi pekerti.

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.