Djaka Lodang, No. 11, 13 Agustus 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas Jati (hal. 2dan 51), Siji Sura (hal. 4), Nusantara Sebutan Liya Saka Indonesia (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Sapa Sing satenane Ngurip-Urip Basa Lan Sastra jawa? (hal. 7), Muhammad Luqman Azzurri, Duwe Prestasi Peringkat “Dunia” (hal. 8), Kawiyaraning Gesang (hal. 9), Raden Moch. Firman Setyo Anom Konten Kreator lan Pandhega Ambyar People (hal. 10-11), LKJ Sekar Pangawikan Gelar ‘Workshop’ Pendhidhikan Karakter Usia Dini Penting (hal. 12-13), Crita Wayang Langka Lakon ‘Makukuhan’ Digelar ing Pondok Seni & Budaya Boediardjo, Borobudur (hal. 14-15), Dongeng Ngarepake Turu (hal. 16), Jarak (hal. 17), Jagading Lelembut: Pusaka Tilarane Simbah (hal. 18-19), Klimaks-Antiklimaks Sistem Pulitik Belanda ing Indonesia (hal. 20), Padhalangan; Kilat Buwana (04) (hal.22-23), Crita Rakyat: Mundhinglaya (10) (hal. 24-25), Crita Cekak: Nggalndhang carang (hal. 26-27), Wacan Bocah; Kura-Kura Kang Becik Atine (02) (hal. 28), Aksara Jawa: Kawelasan (hal.29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: jeneng (hal. 32), Oh Lelakon: Mlebu Jaring Sutra (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Pembangunan Kraton Mataram ing Jaman Panembahan Senapati (hal. 35), Liputan: Rerangken Tribute To 3 Komponis Bangsa dialog sareng GKR. Mangkubumi (hal. 36-37), Kipa Kotagede: Carane Gawe Isih Primitif, Dadi Klangenane Sultan Agung (hal. 38-39), Hajad Dalem Siraman Pusaka (hal. 40-41), Liputan: pelantikan GPMB DIY 2021-2025 Kanthi Maca Bisa Ndadekake Karya (hal. 42-43), Sarasehan lan Tapak Asta Kapolres Sarujuk ‘Melawan Radikalisme’ ing Srikayanagn (hal. 44), Pengetan Hari Anak Nasional: SD N tegalrejo 1 Yogyakarta Ngadani Kirab Peduli Lingkungan (hal. 45), 1 Sura ing Kraton Ngayogyakarta “Mahargya Tanggap Warsa Ehe 1956 (hal. 46-47), Siluman Kedhung Tambakraga (hal. 48), Rusmiyati, A.Md.Kep Perawat Kang Uga Seniwati Kondhang (hal. 49), Arpeni Rahmawati Guru Kang Duweni Unggah-Ungguh Jawani (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.