Djaka Lodang, No. 11, 12 Agustus 2023

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Crita Rakyat: Adhang-adhang tetesing bun (04) (hal. 2 dan 51), Moksa (hal. 4), TPA Piyungan masalah uwuh perlu oleh kawigaten mirunggan (hal. 5), Kawruh dhuwung (hal. 6), Nggegulang budi pakarti (hal. 7), Nayla Aurelia Putri asring antuk kajuwaran (hal. 8), Lamaran (hal. 9), Raden Victor Aditya Viky Wijaya, S.Si bebarengan masarakat mujudake Sleman sejahtera (hal. 10-11), SMP Negeri 5 Wates prestasine monjo tekan provinsi (hal. 12-13), Pagelaran wayang purwa lakon ‘Dharma Resi’ gelar budaya ing desa Banjarnegoro (hal. 14-15), Kuwalik (hal. 16), Kapulaga Jawa (hal. 17), Jagading lelembut: Ula misterius numpang bus wisata (hal. 18-19), Tintingan buku: sejarah kampung Langenastran-Langenarjan (hal. 20), Padhalangan: Bogadhento takon bapa (10)(hal. 10-11), Crota rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (10)(hal. 24-25), Crita cekak: ora ngrewes (hal. 26-27), Wacan bocah: Pitulungane pitik marang bebek (01)(hal. 28), Aksara Jawa: Kawontenaning aksara Jawa (hal. 29), Macapat, Tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Padga gandrung PSIS e raentuk pelit (hal. 32), Oh lelakon: Keyungyun ing jagad maya (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Kotagede (01)(hal. 35), Event taunan “Pasar kangen 2023” kagelar (hal. 36-37), RB. Ramelan, SE: mbangun Sleman tumuju kemakmuran lan kesejahteraan masarakat (hal. 38-39), Masjid pathok negara Mlangi papan paring piwulang agama Islam (hal. 40-41), Alas purwo sumbu spiritual nuntun kapribaden lan jatidiri bangsa (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44), Pemenang kompetisi basa lan sastra Dinas Kebudayaan Bantul taun 2023 (hal. 45), Taman bunga celosia wisata negri dongeng ing Bandungan (hal. 46-47), Dinda Syailendra memetri budaya seni tradhisi (hal. 49), Sugiharti, S.Pd. keturutan dadi pendhidhik (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.