Djaka Lodang, No. 10, 6 Agustus 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas Jati (hal. 2 dan 51), Pariwisata (hal. 4), Nuwuhake Budaya Literasi Akeh Cara Bisa Diecakake (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal.  6) Sastra Ing Bak Truk (hal. 7), Sastra ing Bak Truk (hal. 7), Rafael Arron Dhalang Cilik Sing Mumpuni (hal.80, Mbabar Budaya Suronan (hal. 9), Didik Hadiprayitno, SSn Maestro Tari Topeng Kawentar 10-11), SMP Muhammadiyah Banguntapan Mayoritas Pamonge Millenial Kang Tanggap Lan Tangguh (hal. 12-13), Pengetan Adeging Kabupaten Bantul ka-191 (hal. 14-15), Jujur lan Wedi Luput (hal. 16), Pule (hal. 17), Jagading Lelembut: Helikopter Dijupuk Kitirane (hal. 18-19), Balungan Lampahan Ringgit Purwa (hal. 20), Padhalangan: Kilat Buwana (hal. 22-23), Crita Rakyat: Mundhinglaya (09) (hal. 24-25), Crita Cekak: Takerane PAS (hal. 26-27), Wacan Bocah: Kura-Kuran Kang Becik Atine (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Resik Desa Searepe Sura (hal. 32), Diapusi Liwat ATM (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Panembahan Hanyakrawati (hal. 35), Soni Maryanto Gumregah Ing Taun 2022, Kalurahan Banguntapan Bakal Ana Perubahan (hal. 36-37), Adrem Kuliner Khas Ngayogyakarta Kang Nyleneh Jenenge (hal. 38-39), Hajad Dalem, Garebeg (hal. 40-41), Festival Kethoprak Tingkat Kota Yogyakarta 2022 Digelar ing Gedhung TBY (hal. 42-43), Liputan (hal. 44-45), HUT Klentheng Poncowinatan ka-141 Dadi Referensi Destinasi Wisata Budaya Tionghoa (hal. 46-47), Jack haryanto Kandha, Carita, Suluk lan Tembang Kuwi Sangune (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.