Djaka Lodang No. 10 5 Agustus 2023

Pada edisi kali ini manampilkan beberapa informasi diantaranya: Sampah & pariwisata (hal. 4), Antraks Gunung Kidul (hal. 5), Jamasan Pusaka ing “Villa Borobudur” (hal. 6), Oncek oncek sekaring dhalang: Kayu Purwa Sejati  (hal. 7), Amelia Eva Indriai juwara bahasa Inggris (hal. 8), Hambangun kautamaning urip (hal. 9), Ismono, S.Si. T, M.Kes: Asi gede manpangate (hal.10), SD Negri Kasihan kagungan bangunan cagar budaya  (hal. 12), Hajad dalem kirab malrm 1 Sura ing Kasunanan Surakarta (hal. 14), Status whattsap (hal. 16), kangkung (hal. 17), Lawange mbukak dhewe (hal. 18), Suro Agul-Agul (hal. 20), Bogandhento takon bapa (hal. 22), Sultan Agung Anyakrakusuma (hal. 24), Luwak mangan tales (hal. 26), Lawuh endog dadar gaweyane yayang (hal. 28), Ojo gampang kegut gebyar (hal. 30), Arane iwak Progo (hal. 30), Festival Gunung Slamet (hal. 32), Aja nyawang saka jabane (hal. 33), Mendem duren, Kisinan (hal. 34), Puralaya Imogiri (hal. 35), Malem 1 Suro (1 Muharam) wulan kang suci (hal. 36), Gudheg Djuminten gudheg legendaris seko Yogya (hal. 38), Sejarah lan Makna negara Pathok (hal. 40), Pengetan ambal warsa kaping-94 Tamansiswa Jakarta Regeng 9hal. 42), Festival layangan internasional ing Parangkusumo (hal. 46), Pujiati tetep nresnani seni ketoprak (hal. 49), Fathika Yulianisa, S.Pd, M.Sn. musik mahanani asik (hal. 50)

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.