Djaka Lodang, No. 09, 31 Juli 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Irasional (hal. 4), Ngrewangi Apa Ngrusuhi Pesohor Sing Miring Larase (hal. 5), Perbawa Ekodhomi China Luwih Cepet Jenggeleke (hal. 6), Kepemimpinan & Gaya Pemimpin (hal. 7), Virus Korona lan Tatanan Sosial (hal. 8), Puisi Kematian Rabindrnath Tagore (hal. 9), Ngestokake Welinge Almarhum Didi Kempot Ardha Kepingin Luwih Total Nekuni Tembang Jawa (hal. 10-11), Akhirussah lan Pelepasan Siswa SDIT Ar Raihan Angkatan XV Komitmen Njaga Protokoler Kesehatan (hal. 12-13), Stasiun Tawang Semarang Stasiun Tuwa kang Merak Ati (hal. 14-15), Pendhidhikan Budhi Pekerti Sajrone Keluwaraga (hal. 16), Wasiat Allah Bab Kasarasan (hal. 17), Dikancani Sing Mbaureksa Wit Randhu Alas (hal. 18), Aksara Jawa (hal. 19), Serat-Serat Kautaman (hal. 20), Ronggeng Lali Jiwa (05) (hal. 22-23), Langgam Tresna Manohara (hal. 24-25), Akal Bulus (hal. 26-27), Tangise Emprit Jawa (hal. 28), Pakan Kucing (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Mabur Kaya Ngimpi (hal. 32), Besek Ngglimpang (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Baya Banyu Asin (hal. 35), Olimpiade Tokyo 2020 Diwiwiti Digelar ing Tengahe Pandhemi Bebayani (hal. 36-37), Sumarni Pengusaha Kerajinan Indhustri Rumahtangga (hal. 38), Kagunan (hal. 39), Resto Taman Luku Ngaldeni Paket Ningkahan Uga Ulang Taun (hal. 40-41), Pasarean Brajadiguna Gunung Butak Cocog Kanggo Panyuwunan Drajat Pangkat (hal. 42), Merti Dhusun Cerbonan Minggir Kanthi Prasaja (hal. 43), Tadarus Puisi Komunitas Lumbung Aksara Kulonprogo (hal. 44), Dukukuhake 30 Kader Pancasila (hal. 45), Makam Kyai Irodipo ing Pojok Pasar Pathuk (hal. 46-47), Ajag (hal. 49), Sekar Tengahan (hal. 49), Ustdaz Wijayanto Basa Jawa Duweni Nilai Ismali kang Dhuwur (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.