Djaka Lodang, No. 09, 30 Juli 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas jati (16) (hal. 2 dan 51), Klithih (hal. 4), Perusakan Situs Cagar Budaya Butuh Kawigaten Sing Temenan (hal. 5), Aditya Zaky Naufal Nguri-Nguri Budaya Jawa, Lumantar Kesenian Jathilan (hal. 8), Nymabut Gawe Kuwi Ibadah (hal. 9), Faizal Noor Singgih, S.TP Memetri Budaya Jawa Amrih Kuncara (hal. 10-11), Pangaji-Aji Hadjar Dewantara Award Kaparingake Dening Telung Tokoh (hal. 12-13), Ambal Warsa ka-31 Tupperware Indonesia, Digelar Acara ‘Stronger Together!’ (hal. 14-15), Manpangatake Kahanan (hal. 16), Murbei (hal. 17), Jagading Lelembut: Melu Wiwit Lelembut (hal. 18-19), Ajaran Kepemimpinan Miturut Serat Wulang Reh (03) (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Kilat Buwana (02) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Mundhinglaya (08) (hal. 24-25), Crita Cekak: Oh Jebul Ngono Wangsulane (hal. 26-27), Wacan Bocah: Bagas Melu Qurban Sapi Taun Iki (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Pecel Keong Banyubiru (hal. 32), Oh Lelakon: mburu Wader Kelangan Grameh (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Ki Ageng Mangir Kepilut Sindhen (hal. 35), Paku Bumi Gunung Semeru Kanggo Donga Keslametan (hal. 36-37), Subagia: Gawe Surjan Butuh Kesabaran (hal. 38-39), Tumplak Wajik (hal. 40-41), Expanding Awarness, Artjog MMXXII Kagelar (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), ‘Ngakak, Gojekan Subro’ Pameran Kartun Tribute to FX Subroto ing Museum Borobudur (hal. 46-47), Yanti Lemoe Salah Sijine Seniman Kang Unik Lan Multi Talenta (hal. 49), Anindya Puspita, MA. “Sanajan Ana Thailand, Ora Lali Budaya Jawa” (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.