Djaka Lodang, No. 09, 29 Juli 2023

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Crita Rakyat: Adhang-adhang tetesing bun (02) (hal. 2 dan 51), Juwara (hal. 4), Kawasan tanpa rokok dibutuhake tekad gedhe kanggo mujudake (hal. 5), Ricikan, dhapur, lan tangguh (hal. 6), Basa suluk lagoning dhalang (hal. 7), Kim Maiko, kenya kang duwe pemikiran maju (hal. 8), Nguri-uri tradhisi suronan (hal. 9), Margiyanto Mulyo Jati: urip kudu eling lan waspada (hal. 10-11), SMA Negeri 1 Lendah unggul bagan olah raga lan budaya (hal. 12-13), Babad Blora: ing Serat Centhini Blora duwe keunggulan lima (hal. 14-15), Rasan-rasan bab sumbangan (hal. 16), Kaki kudha (hal. 17), Jagading lelembut: Ditunggoni gendruwo (hal 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Jarwan: Wedhatama (hal. 20), Padhalangan: Bogadhento takon bapa (08)(hal. 22-23), Crita Rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (08)(hal. 24-25), Ijazah (hal. 26-27), Wacan bocah: Nares nyuda bobot awak (hal. 28), Aksara Jawa: Kawontenaning aksara Jawa (hal. 29), Macapat, Tembang dolanan (hal.30), Geguritan (hal. 31), Suronan (hal. 32), Oh Lelakon: Jaka ngrabi randha (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Puralaya Imogiri (01)(hal. 35), Mekaring budaya lestarine nuda bangsa (hal. 36-37), Negesi keris ing pameran visual (hal. 38-39), Petilasan Banyu Sumurup (02)(hal. 40-41), Upacara Pasupati ing sanggar seni pahat ‘Sanjaya’ panyuwunan berkah watu-watu bahan pembangunan pura ig UGM (hal. 42-43), Festival lomba seni siswa nasional srana kanggo golek bibit seniman nasional (hal. 44), H. Hudono, SH lan jajaran PWI DIW nampa rombongan safari silaturahmi PWI Riau (hal. 45), Mengeti ambal warsa IKWI kaping-62 ketua IKWI DIY magas tumpeng kairingi kulintang (hal. $^-47), Syamsu Setiaji: mbarang kanggo teater (hal. 49), Harsiana Wardani, M.PDR kepala SDN Kasihan kang kebak prestasi (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.